Events - [Diaspora Network]

Colocviu internaţional ARIC - 2012

 
conference
Asociatia Internationala de cercetare interculturala (ARIC) cu sediul in Friburg, try Elvetia, health anunta organizarea colocviului international «Travailler l’interculturel, viagra 100mg Développer le social. Recherches interculturelles et développement social:  Questions(s) et gestion(s)» care va avea loc intre 10 si 12 decembrie 2012 la New Delhi.
 
Apelul integral si informatii utile : http://www.unifr.ch/ipg/aric/ 

Horizon 2020: dezbateri privind finanţarea programului european

video-conference

Mar?i, medic 13 noiembrie 2012, va avea loc transmisiunea live din cadrul Parlamentului European a dezbaterilor pe marginea aspectelor bugetare a urm?torului Program Cadrul al UE de finan?are a ?tiin?ei intitulat HORIZON 2020. Penru a putea urm?ri aceste dezbateri în regim on-line ?i pentru a adresa întreb?ri raportorilor, este necesar s? v? înregistra?i la urm?torul link.

Congresul CIEF 2013

open call
Consiliul International de Studii Francophone (CIEF) anunta inscrierea la Congresul al 27-lea mondial, sale care va avea loc intre 9-16 iunie 2013 pe insula Maurice. Avizul de adreseaza cercetatorilor francofoni din domeniul Stiintelor Umanistice: literatura, view sociologie, cultura si interculturalitate, arte, educatie, etc. 
 
Apelul integral si informatii utile : http://www.cief.info/congres.html
 

Conferinţa Regională „Evaluarea ştiinţei ca o precondiţie pentru promovarea excelenţei în cercetare”

conference
La data de 6 noiembrie curent, thumb Academia de ?tiin?e a Moldovei, bronchi sub egida Platformei nr.4 a Parteneriatului Estic “Contacte Inter-umane”, în parteneriat cu Directoratul General pentru Cercetare ?i Inovare al Comisiei Europene, va organiza Conferin?a Regional? „Evaluarea ?tiin?ei ca o precondi?ie pentru promovarea excelen?ei în cercetare”. În cadrul evenimentului vor participa în jur de 30 poten?iali evaluatori ai proiectelor de cercetare ?i inovare, coordonatori ai proiectelor interna?ionale, exper?i înregistra?i în baza de date PC7, reprezentan?i ai consiliilor de expertiz? a proiectelor, reprezentan?i ai Academiilor de ?tiin?? ?i funda?iilor de cercetare din ??rile Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina). Evenimentul se va axa pe realizarea unui schimb de experien?? privind evaluarea propunerilor de proiecte de cercetare ?i inovare, precum ?i fortificarea capacit??ilor de evaluare.
 
 

Rolul diasporei ştiinţifice în dezvoltarea sectorului de cercetare şi inovare din Republica Moldova: necesitatea unei viziuni strategice

press release
viagra 100mg helvetica, ailment sans-serif; ">La 12 octombrie 2012, începând cu ora 8:00, în incinta Academiei de ?tiin?e a Moldovei, Sala Azurie (bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt, 1) va avea loc Workshop-ul regional în domeniul migra?iei înalt calificate ?i dezvolt?rii cu genericul: „Mobilitatea înalt calificat? ?i dezvoltarea sectorului de cercetare ?i inovare din Republica Moldova: necesitatea unei viziuni strategice”. Evenimentul este organizat de Academia de ?tiin?e a Moldovei, în cooperare cu Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne, Elve?ia (EPFL) ?i Organiza?ia Interna?ional? pentru Migra?ie, Oficiul din Moldova (OIM - Moldova). 
 
Manifestarea, care se va desf??ura în cadrul celui de-al V-lea Congres al Diasporei Moldovene?ti, va reuni institu?ii publice na?ionale (ASM, MAEIE, BRI, AITT, RTTM) ?i interna?ionale relevante (UE, UNDP, UNESCO, SDC, OIM, ILO), exper?i interna?ionali în domeniu (Fran?a, Elve?ia, SUA, Albania, Serbia, Armenia, Croa?ia, Ucraina etc.), comunitatea ?tiin?ific? din ?ar? ?i membri ai diasporei ?tiin?ifice a Republicii Moldova care pot juca un rol activ în abordarea fenomenului migra?iei ?i mobilit??ii înalt calificate în calitate de instrumente pentru dezvoltarea social-economic?. 
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us