Conferinţa Regională „Evaluarea ştiinţei ca o precondiţie pentru promovarea excelenţei în cercetare”

conference
La data de 6 noiembrie curent, thumb Academia de ?tiin?e a Moldovei, bronchi sub egida Platformei nr.4 a Parteneriatului Estic “Contacte Inter-umane”, în parteneriat cu Directoratul General pentru Cercetare ?i Inovare al Comisiei Europene, va organiza Conferin?a Regional? „Evaluarea ?tiin?ei ca o precondi?ie pentru promovarea excelen?ei în cercetare”. În cadrul evenimentului vor participa în jur de 30 poten?iali evaluatori ai proiectelor de cercetare ?i inovare, coordonatori ai proiectelor interna?ionale, exper?i înregistra?i în baza de date PC7, reprezentan?i ai consiliilor de expertiz? a proiectelor, reprezentan?i ai Academiilor de ?tiin?? ?i funda?iilor de cercetare din ??rile Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina). Evenimentul se va axa pe realizarea unui schimb de experien?? privind evaluarea propunerilor de proiecte de cercetare ?i inovare, precum ?i fortificarea capacit??ilor de evaluare.
 
Agenda evenimentului.
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us