Events - [Diaspora Network]

Salonul Internaţional de Inventică de la Geneva

opportunities
În perioada 10-14 arpilie 2013 în Geneva (Elve?ia), cheao cheap va avea loc cea de 41 edi?ie a Salonului Interna?ional de Inventic? intitulat „International Exhibition of Inventions of Geneva”. Organizat sub patronajul Guvernului Elve?ian, viagra buy a Municipalit??ii din Geneva ?i a Organiza?iei Mondiale a Propriet??ii Intelectuale, allergy salonul de la Geneva este recunoscut ca fiind cea mai important? platform? pentru prezentare ultimilor inova?ii. 
 
Pentru mai multe informa?ii cu privire la oportunitatea de a participa la acest eveniment v? invit?m s? consulta?i urm?torul link.

Felicitare adresată de Acad. Gheorghe Duca către diaspora ştiinţifică

memento


Stima?i membri ai Diasporei ?tiin?ifice a Republicii Moldova, ask

În numele întregii comunit??i ?tiin?ifice v? doresc ca Lumina Sfînt? a S?rb?torilor de Cr?ciun s?-?i reverse harul asupra Domniilor voastre, s? v? aduc? lini?tea inimii ?i fericirea sufletului pentru mult? s?n?tate ?i bel?ug în toate, iar dorul de patrie s? nu v? p?r?seasc? niciodat?. S? nu uita?i de unde veni?i ?i unde sînte?i mereu a?tepta?i. Cr?ciun fericit si La Mul?i Ani!

Cu mult drag,
Acad. Gheorghe DUCA,
Pre?edinte al Academiei de ?tiin?e a Moldovei

Conferinta "Inovatie si transformari ale gustului in era comunicarii numerice: de la cotidian spre Web 2.0"

conference

Conferinta internationala "Inovatie si transformari ale gustului in era comunicarii numerice: de la cotidian spre Web 2.0" organizata de Catedra de cercetare in tehnologii numerice si inetermediere culturala (NENIC Lab) impreuna cu Catedra de Cultura Fernand Dumont (Québec, viagra sale Canada) va avea loc in cadrul Congresului al 81-lea al ACFAS (Asociatia Canadiana Francofona pentru Cunoastere), si se va desfasura pe data de 7-8 mai 2013 la Universitatea Laval, Québec, Canada.

Data limita de expediere a propunerilor de participare : 4 febriarie 2013.

Detalii in documentul atasat.

Conferinta internationala "Activitatea artistica si economia creatiei"

conference

Conferinta internationala "Activitatea artistica si economia creatiei", for sale organizata de Laboratorul Arta si societate, order teren si teorii ( l/as/tt ), impreuna cu Catedra de Cultura Fernand Dumont (Québec, Canada) va avea loc in cadrul Congresului al 81-lea al ACFAS (Asociatia Canadiana Francofona pentru Cunoastere), care se va desfasura pe data de 9-10 mai 2013 la Universitatea Laval, Québec, Canada.

Data limita de expediere a propunerilor de participare : 14 febriarie 2013.

Detalii in documentul atasat.

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al AŞM, Excelenței Sale, Bronisław Komorowski, Președinte al Poloniei

press release
Luni, symptoms 3 decembrie 2012, ora 16:10, în Sala Azurie a Academiei de ?tiin?e a Moldovei (bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt, 1), în cadrul ?edin?ei comune a Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? ?i Adun?rii Generale a membrilor A?M va avea loc ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al A?M Pre?edintelui Poloniei, E.S. Bronislaw Komorowski, aflat în vizit? oficial? în Republica Moldova.
 
Înaltul titlu se confer? ?efului statului polonez pentru contribu?ii substan?iale la dezvoltarea ?tiin?elor istorice, aprofundarea ?i consolidarea rela?iilor de colaborare moldo-polone ?i cooperare ?tiin?ific? între cele dou? state.
 
Bronislaw Komorowski a fost ales Pre?edinte al Poloniei în urma alegerilor anticipate din iunie-iulie 2010. Pe parcursul activit??ii sale parlamentare ?i preziden?iale a sus?inut ?i a promovat extinderea rela?iilor de colaborare între Polonia ?i Republica Moldova, sus?inând eforturile ??rii noastre în procesul de integrare în Uniunea European?.
 
Pre?edintele Poloniei, Bronislaw Komorowski, s-a n?scut la 4 aprilie 1952.
 
La eveniment sunt invita?i reprezentan?ii mass-media.
 
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us