Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al AŞM, Excelenței Sale, Bronisław Komorowski, Președinte al Poloniei

press release
Luni, symptoms 3 decembrie 2012, ora 16:10, în Sala Azurie a Academiei de ?tiin?e a Moldovei (bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt, 1), în cadrul ?edin?ei comune a Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? ?i Adun?rii Generale a membrilor A?M va avea loc ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al A?M Pre?edintelui Poloniei, E.S. Bronislaw Komorowski, aflat în vizit? oficial? în Republica Moldova.
 
Înaltul titlu se confer? ?efului statului polonez pentru contribu?ii substan?iale la dezvoltarea ?tiin?elor istorice, aprofundarea ?i consolidarea rela?iilor de colaborare moldo-polone ?i cooperare ?tiin?ific? între cele dou? state.
 
Bronislaw Komorowski a fost ales Pre?edinte al Poloniei în urma alegerilor anticipate din iunie-iulie 2010. Pe parcursul activit??ii sale parlamentare ?i preziden?iale a sus?inut ?i a promovat extinderea rela?iilor de colaborare între Polonia ?i Republica Moldova, sus?inând eforturile ??rii noastre în procesul de integrare în Uniunea European?.
 
Pre?edintele Poloniei, Bronislaw Komorowski, s-a n?scut la 4 aprilie 1952.
 
La eveniment sunt invita?i reprezentan?ii mass-media.
 
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us