Felicitare adresată de Acad. Gheorghe Duca către diaspora ştiinţifică

memento


Stima?i membri ai Diasporei ?tiin?ifice a Republicii Moldova, ask

În numele întregii comunit??i ?tiin?ifice v? doresc ca Lumina Sfînt? a S?rb?torilor de Cr?ciun s?-?i reverse harul asupra Domniilor voastre, s? v? aduc? lini?tea inimii ?i fericirea sufletului pentru mult? s?n?tate ?i bel?ug în toate, iar dorul de patrie s? nu v? p?r?seasc? niciodat?. S? nu uita?i de unde veni?i ?i unde sînte?i mereu a?tepta?i. Cr?ciun fericit si La Mul?i Ani!

Cu mult drag,
Acad. Gheorghe DUCA,
Pre?edinte al Academiei de ?tiin?e a Moldovei

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us