Rolul diasporei ştiinţifice în dezvoltarea sectorului de cercetare şi inovare din Republica Moldova: necesitatea unei viziuni strategice

press release
viagra 100mg helvetica, ailment sans-serif; ">La 12 octombrie 2012, începând cu ora 8:00, în incinta Academiei de ?tiin?e a Moldovei, Sala Azurie (bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt, 1) va avea loc Workshop-ul regional în domeniul migra?iei înalt calificate ?i dezvolt?rii cu genericul: „Mobilitatea înalt calificat? ?i dezvoltarea sectorului de cercetare ?i inovare din Republica Moldova: necesitatea unei viziuni strategice”. Evenimentul este organizat de Academia de ?tiin?e a Moldovei, în cooperare cu Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne, Elve?ia (EPFL) ?i Organiza?ia Interna?ional? pentru Migra?ie, Oficiul din Moldova (OIM - Moldova). 
 
Manifestarea, care se va desf??ura în cadrul celui de-al V-lea Congres al Diasporei Moldovene?ti, va reuni institu?ii publice na?ionale (ASM, MAEIE, BRI, AITT, RTTM) ?i interna?ionale relevante (UE, UNDP, UNESCO, SDC, OIM, ILO), exper?i interna?ionali în domeniu (Fran?a, Elve?ia, SUA, Albania, Serbia, Armenia, Croa?ia, Ucraina etc.), comunitatea ?tiin?ific? din ?ar? ?i membri ai diasporei ?tiin?ifice a Republicii Moldova care pot juca un rol activ în abordarea fenomenului migra?iei ?i mobilit??ii înalt calificate în calitate de instrumente pentru dezvoltarea social-economic?. 
 
 
Evenimentul contribuie la crearea oportunităţilor privind schimbul de experienţă, a bunelor practici între diverse grupuri-cheie (diaspora, instituţiile din Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale). 
 
Obiectivele Workshop-ului:
  • Prezentarea, discutarea şi diseminarea rezultatelor finale obţinute în cadrul proiectului de cercetare realizat de AŞM în cooperare cu EPFL intitulat „Conectarea diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova la dezvoltarea socio-economică a ţării de origine”;
  • Aducerea în discuţie a rezultatelor finale obţinute în cadrul iniţiativei „Fenomenul exodului de creiere: un mod de abordare în vederea consolidării Republicii Moldova ca platformă de cercetare şi dezvoltare” finanţată de Uniunea Europeană şi implementată de OIM şi ASM în cadrul proiectului: „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Moldova”;
  • Diseminarea unor istorii de succes ale reprezentanţilor diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova care au influenţat sectorul cercetare-inovare din ţara de origine, precum şi obţinerea unei percepţii asupra obstacolelor şi barierelor care au limitat intervenţiile lor; 
  • Discutarea politicilor regionale şi naţionale, programelor şi iniţiativelor ce vizează diaspora şi dezvoltarea ţării de origine;
  • Explorarea oportunităţilor existente de extindere a iniţiativelor AŞM în domeniul diasporei ştiinţifice la nivelul regiunii Sud-Est Europene şi la cel al Balcanilor de Vest în beneficiul Republicii Moldova şi al regiunilor vizate;
Evenimentul are drept finalitate elaborarea unui document de politici care va oferi exemple ce ilustrează intervenţii concrete ale diasporei în dezvoltarea ţării de origine, motivele succesului şi/sau insuccesului acestor eforturi multilaterale. De asemenea, documentul va identifica instrumentele şi strategiile specifice care pot fi implementate pentru a valorifica resursele diasporei. Un rezultat complementar al workshop-ului va consta în identificarea unor potenţiali parteneri, a unor teme-cheie şi a unor oportunităţi de finanţare care ar permite continuarea eforturilor de atragere a diasporei în dezvoltarea Republicii Moldova.
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us