Events - [Diaspora Network]

Eurasia 2014 Waste Management Symposium

conference

În perioada 28-30 Aprilie 2014, tadalafil la Istanbul (Turcia) va avea loc simpozionul interna?ional dedicat managementului de?eurilor. În cadrul acestui eveniment, ed care va reuni cercet?tori de renume din Europa ?i Asia, se vor aborda subiecte privind strategii de management eficient al de?eurilor.

Pentru participarea la eveniment a tinerilor cercet?tori (pîn? la 35 de ani) ?i/sau a celor care sunt originari din ??rile în curs de dezvoltare, organizatorii pot acoperi o parte din cheltuielile de deplasare.

Pentru mai multe detalii accesa?i: http://www.eurasiasymposium.com/

Orizont 2020 : seminar online cu tematica consolidării carierei, SSH şi infrastructuri de cercetare

seminar

Euresearch Head Office organizeaz? în data de 6 iunie 2013, sale un seminar online în contextul previziunii Programului Orizont 2020 axat pe subiectele consolid?rii carierii, order SSH (?tiin?e socio-umane) ?i infrastructurilor de cercetare.

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i urm?torul LINK.

Not?: num?rul participan?ilor este limitat, în acest sens v? suger?m înregistrarea prealabil?.

 

Simpozionul Internațional al Mării Negre

conference

Cea de-a ?asea edi?ie a Simpozionului Interna?ional al M?rii Negre, there va avea loc la 4-6 iulie 2013 în Atena, medic Grecia. Anul acesta, proiectul se bazeaz? pe succesul ?i impactul pozitiv al edi?iilor anterioare ?i creeaz? o platform? de comunicare pentru noua genera?ie de actori cu interes în zona M?rii Negre. Subiectul central al discu?iilor din cadrul evenimentului se va axa pe consolidarea societ??ii civile în regiunea M?rii Negre: un instrument pentru schimb?rile sociale inovatoare. La simpozion sunt a?tepta?i tineri profesioni?ti ?i exper?i interna?ionali, care vor participa la un curs intensiv pe probleme privind zona M?rii Negre.

Pentru mai multe detalii privind înregistrarea accesa?i http://icbss.org/index.php?pid=717

Workshop: Pregătirea pentru Orizont 2020

events

Euresearch Head Office organizeaz? la Bern (Elve?ia), arthritis în data de 22 mai 2013, generic un workshop pe tematica previziunii asupra Programului UE Orizont 2020, link care va include ac?iuni de planificare, monitorizare ?i elemente preparatorii.

Pentru informa?ii suplimentare ?i înregistrare accesa?i urm?torul LINK

 

Workshop: Exploararea şi comercializarea rezultatelor ştiinţifice

conference

Unitatea de „Tehnologii ale Mediului” din cadrul Directoratului General pentru Cercetare ?i Inovare al Comisiei Europene, medic organizeaz? workshopul pe tema solu?ion?rii problemelor referitoare la comercializarea rezultatelor proiectelor realizate în cadrul consor?iilor multina?ionale cu participarea reprezentan?ilor Întreprinderilor Mici ?i Mijlocii (IMM).

Scopul workshopului, patient care va avea loc la Brussels în data de 29 aprilie 2013, store este de a informa coordonatorii proiectelor PC7 despre posibilit??ile de valorificarea a produselor ob?inute din proiectele respective.

Data limit? de înregistrare este 15 aprilie 2013.

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i urm?torul LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us