Events - [Diaspora Network]

Noul site web www.migratie.md

press release

www.migratie.md este un portal informativ creat în 2004 ca r?spuns la cre?terea migra?iei externe a cet??enilor Republicii Moldova, nurse actualizat ?i modernizat în 2012 de c?tre Organiza?ia Interna?ional? pentru Migra?ie, Misiunea în Moldova în cadrul proiectului „Sus?inerea implement?rii componentei de migra?ie ?i dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate EU- Moldova”, implementat de Organiza?ia Interna?ional? pentru Migra?ie ?i finan?at de Uniunea European? cu un buget total de 1,999,734.77 EUR / 30,822,578.58 MDL.

Informa?ii complexe ?i cuprinz?toare despre posibilit??ile ?i oportunit??ile de migrare în peste 20 de ??ri ale lumii pentru cet??enii Republicii Moldova care au decis s? plece peste hotare, precum ?i informa?ii despre condi?iile de ?edere, posibilit??ile de lucru ?i business pentru cet??enii str?ini, care se afl? sau au inten?ia de a vizita ?ara noastr?, sunt disponibile ?i u?or accesibile acum, odat? cu modernizarea ?i re-lansarea site-ului www.migratie.md.

Pentru mai multe informa?ii accesa?i site-ul ?i comunicatul de mai jos.

Lansarea Portalului

CONFERINTA IN MINSK (REPUBLICA BELARUS)

conference

???????? ????????? ???????????? ???????? ???? ????????

???????? 26–27 ?????? 2012 ???? ????????????? ??????? ???????????

????????????? ?????? ???:
??????????? ???????????? ? ?????????? ?????????
 

??????????? ?????????? ???????? ????????? ????????????? ?????? – ????? ??????????? ????????? ?????????, ailment ?????????? ?? ????????? ?????????????? ?????????? ???????????? ? ??????????? ?????????, ????? ?????? ???????????? ??????? ?? ?????? ????? ???????????? ?????.

 

Read more: CONFERINTA IN MINSK (REPUBLICA BELARUS)

CALL FOR PAPERS: Conferinţa LUMEN 2012

conference
A fost prelungit? data de înscriere la Conferin?a ?tiin?ific? Interna?ional? “Logos, doctor Universality, clinic Mentality, Education, Novelty”.
 
Termenul limit? de depunere a abstractelor s-a prelungit pîn? la 1 mai 2012. Persoanele care se vor înscrie pîn? la 31 martie 2012  vor beneficia de o reducere a taxei de înscriere cu 50% ?i vor fi acceptate s? publice în volumul Conferintei. 
 

Read more: CALL FOR PAPERS: Conferinţa LUMEN 2012

Participarea elevilor moldoveni la Atelierele pentru Radioprotecție

 press release

În perioada 25 – 28 martie 2012 în ora?ul francez Nantes s-a desf??urat a cincea edi?ie a Conferin?ei Interna?ionale a Liceenilor în cadrul Atelierelor pentru Radioprotec?ie. La edi?ia din acest an, viagra pills pentru prima dat?, medicine a participat o delega?ie din Republic? Moldova, generic format? din 4 elevi ai Liceului Academiei de ?tiin?e din Chi?in?u, ?i Profesorul Iurie Bo?neaga, specialist în fizica nuclear?, cercet?tor ?tiin?ific în cadrul Institutului de Fizic? Aplicat? al Academiei de ?tiin?e din Moldova.

Read more: Participarea elevilor moldoveni la Atelierele pentru Radioprotecție

CALL FOR PAPERS: Conferinţa Internaţională "Creşterea economică în condiţiile globalizării"

conference
 
Institutul de Economie, link Finan?e ?i Statistic? (IEFS) are onoarea ?i deosebita pl?cere de a V? invita s? participa?i la edi?ia a VII-a a Conferin?ei Interna?ionale ?tiin?ifico-Practic? “Cre?terea economic? în condi?iile globaliz?rii”, prescription care va avea loc la 18-19 octombrie 2012. Lucr?rile conferin?ei se vor desf??ura în localul IEFS: mun. Chi?in?u, strada Ion Creang? 45.

Read more: CALL FOR PAPERS: Conferinţa Internaţională "Creşterea economică în condiţiile globalizării"

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us