Simpozion Științific “Managementul bazelor de date mari”

conference

În data de 29 aprilie 2013, stomach Federa?ia European? a Academiilor de ?tiin?e (ALLEA) organizeaz? la Berlin simpozionul ?tiin?ific "Managementul bazelor de date mari". La acest eveniment sunt invita?i s? participe exper?i interna?ionali, medicine care doresc s? discute oportunit??i actuale ?i viitoare, symptoms precum ?i provoc?rile care apar urmare a digitaliz?rii datelor de cercetare ?i a rezultatelor cercet?rii. În cadrul Simpozionului se vor furniza informa?ii cu privire la modul în care organiza?iile ?tiin?ifice ?i cele de cercetare pot valorifica eficient digitalizarea datelor. 


Solicitarea informa?iei adi?ionale (programul evenimentului, vorbitori), precum ?i confirmarea particip?rii, va fi expediat? la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us