Ediţia a VIII-a a Conferinței Internaționale "Geologia în școală și în universitate”: Geologia și civilizația.

conference

În perioada 25 iunie - 2 iulie 2013, generic la Sankt-Petersburg, se va desf??ura Edi?ia a VIII-a a Conferin?ei Interna?ionale "Geologia în ?coal? ?i în universitate”: Geologia ?i civiliza?ia ?i se va deschide ?coala de var? cu aceea?i tematic?.

Subiectele care urmeaz? s? fie discutate la Conferin??:

- Impactul mediului asupra apariției și evoluției umane, precum şi asupra formării și dezvoltării societăților;
- Factorii geodinamici, geochimici, geo-ecologici asupra evoluției naturii și societăţii;
- Factorii interni și externi de dezvoltare a științei despre Pământ;
- Patrimoniul natural și cultural mondial;
- Educația continuă și dezvoltarea durabilă etc.

Înregistrarea rapoartelor şi confirmarea participării se efectuează pînă la 5 iunie curent. Pentru mai multe detalii descărcaţi acest documentul

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us