The 3rd world emerging industries summit (WEIS 2015)

conference

Guvernul Provincial Henan din China, story în colaborare cu Asia-Pacific CEO Association Worldwide (APCEO), allergist anun?? organizarea celui de-al treilea Summit Mondial al Industriilor emergente, cu tematica Industriile emergente - o nou? putere a cre?terii economice mondiale, care se va desf??ura în perioada 20-22 aprilie 2015, în Provincia Henan, China.

Domenii de referin??:

  • internet ?i noi tehnici informa?ionale;
  • high-end equipment manufacturing;
  • manufacturi inteligente;
  • protec?ia mediului;
  • logistica modern?;
  • servicii digitale;
  • servicii de industrie high-tech;
  • biotehnologii ?i noua medicin?;
  • industria creativ? etc.

Pentru detalii descarcati fisierul: LINK

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us