Conferința regională „Tinerii cercetători și știința în regiune”

conference

În perioada 17-18 octombrie 2013 în Podgorica, ed Muntenegru au avut loc lucr?rile primei edi?ii a conferin?ei regionale intitulate „Tinerii cercet?tori ?i ?tiin?a în regiune”. În cadrul discu?iilor, treatment tinerii cercet?tori din Albania, erectile Bosnia ?i Her?egovina, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Moldova, Romania, Serbia ?i Ucraina au abordat subiecte precum finan?area activit??ilor de cercetare-dezvoltare, accesul la infrastructura performant? de cercetare, participarea în comun la proiectele de cercetare interna?ionale etc. Urmare a conferin?ei, participan?ii delega?i au adoptat o rezolu?ie care eviden?iaz? necesitatea unui suport mai consistent ce trebuie acordat tinerilor cercet?torii în activitatea pe care ace?tia o realizeaz?.

Rezolu?ia conferin?ei se anexeaz?.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us