PRIMA CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ “Cultural Literacy in Europe” Londra, 16-18 aprilie 2015

conference

În perioada 16-18 aprilie 2015 va avea loc Prima Conferin?? Interna?ional? “Cultural Literacy in Europe”. Conferin?a va reuni to?i membrii academiilor interesate în dezvoltarea studiilor literare ?i culturale din Europa ?i se va axa pe dou? aspecte:

  • dezbatere academic? în 4 domenii: memorie cultural?, sales traducere ?i migra?ie, impotent textualitate digital?, biopolitici;
  • discu?ie strategic? ce împlic? reprezentan?i din sfera academic?, politic? ?i financiar? la nivel european ?i na?ional.

Locul de desf??urare: Birkbeck, Universitatea din Londra: Pia?a Gordon WC1H 0PD ?i Strada Malet WC1E 7HX.

Limba de comunicare în cadrul conferin?ei este limba englez?.
Pentru informa?ii complete accesa?i linkul: http://cleurope.eu.

Termenul limit? de înregistrare: 30 martie 2015

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us