Noaptea Cercetatorilor 2013

cover

La 27 septembrie 2013, pills începînd cu orele 16.00, drug în scuarul Academiei de ?tiin?e a Moldovei (bd.?tefan cel Mare ?i Sfînt,1) se va desf??ura în Republica Moldova, Noaptea Cercet?torilor.

Noaptea cercet?torilor este un eveniment de promovare a ?tiin?ei ?i se desf??oar? la 27 septembrie, concomitent în peste 300 de ora?e europene.
Noaptea Cercet?torilor este organizat? în cadrul proiectului MORE4U, în premier? în Republica Moldova ?i este una din cele mai renumite ini?iative ale Uniunii Europene, care reune?te oamenii de ?tiin?? cu publicul larg care au interese comune ?i care încearc? s? combine cuno?tin?ele din domenii specifice într-un mod amuzant ?i prietenos. Proiectul se adreseaz? min?ilor curioase ce vor s? afle cum e sa fii cercet?tor ?tiin?ific ?i cât de important? este munca lor de zi cu zi.

Cercet?torii ?i publicul larg se vor întâlni într-o atmosfer? ce stimuleaz? descoperirea ?tiin?ei prin activit??i distractive ?i educative, în cadrul unui eveniment în care fiecare poate fi om de ?tiin??. Evenimentul ofer? oportunitatea de a ar?ta publicului larg c? cercet?torii sunt oameni obi?nui?i cu ideii neobi?nuite ce conduc la dezvoltarea comunit??ilor.

Timp de o sear? ?tiin?a va evada din laboratoratoare în scuarul Academiei de ?tiin?e a Moldovei, unde copiii de vârst? pre?colar?, adolescen?i, tineri ?i adul?i, vor avea oportunitatea de a participa activ în desf??urarea experimentelor spectaculoase ?i distractive, prezentarea produselor ob?inute din materiale reciclabile ?i discu?ii cu to?i participan?ii, indiferent de nivelul preg?tirii lor ?tiin?ifice, fapt ce ar încuraja tinerii s? urmeze o carier? ?tiin?ific?.
Noaptea Cercet?torilor 2013 se desf??oar? sub egida Academiei de ?tiin?e a Moldovei, Centrului Proiecte Interna?ionale ?i Agen?ia de Logistic? “Age Quod Agis” cu participarea extraordinar? a institu?iilor de cercetare ?i celor de înv???mânt superior.

Proiectul este sus?inut prin fonduri europene, în cadrul celui de al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru Cercetare ?i Dezvoltare Tehnologic? (PC7).

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us