Lansare de carte privind migraţia înalt calificată şi iniţiativele pentru dezvoltare

conference

Lansare de carte
Migra?ia înalt calificat? ?i ini?iativele pentru dezvoltare: cazul Republicii Moldova ?i al ??rilor din Europa de Sud-Est”
Coordonatori - Dr. Vitalie Varzari (ASM), link Dr. Gabriela Tejada (EPFL), drug
Sergiu Porcescu (ASM), try Prof. Jean-Claude Bolay (EPFL)

7 februarie 2014, ora 10.00
A?M, Sala Mic?

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M), în cooperare cu Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne, Elve?ia (EPFL) are onoarea de a v? invita la lansarea oficial? a publica?iei ?tiin?ifice intitulate: „Migra?ia înalt calificat? ?i ini?iativele pentru dezvoltare: cazul Republicii Moldova ?i al ??rilor din Europa de Sud-Est”. Editat? în 2013, lucrarea lansat? este rezultatul Proiectului de cercetare „Conectarea diasporei ?tiin?ifice a Republicii Moldova la dezvoltarea socio-economic? a ??rii de origine”, implementat de A?M în cooperare cu EPFL, în perioada 2010–2013.

Publica?ia ?tiin?ific?, care va fi prezentat? public în data de 7 februarie 2014, de c?tre Dr. Gabriela TEJADA (EPFL) ?i Dr. Vitalie VARZARI (A?M), investigheaz? rela?ia dintre migra?ia calificat? ?i practicile de dezvoltare, prezentând experien?ele na?ionale dintr-o perspectiv? regional? mai larg? ?i plasându-le într-un context european. Având ca baz? datele empirice din Republica Moldova, ca pilon central al lucr?rii, studiul finalizeaz? cu un compendiu de practici regionale. Lucrarea combin? rezultatele investiga?iei ?tiin?ifice cu studiile de caz în scopul de a identifica poten?ialul pentru unele abord?ri regionale complexe.

Evenimentul va reuni institu?ii na?ionale ?i interna?ionale relevante pentru abordarea migra?iei ?i mobilit??ii înalt calificate. Conferin?a de lansare urm?re?te crearea oportunit??ilor de împ?rt??ire a cuno?tin?elor ?i a bunelor practici între diverse grupuri-?int?, iar prezen?a Dumneavoastr? va fi deosebit de important? pentru succesul evenimentului.

Pentru detalii ?i înregistrare la eveniment rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 272659 sau prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us