Publications - [Diaspora Network]

Lansare de carte privind migraţia înalt calificată şi iniţiativele pentru dezvoltare

conference

Lansare de carte
Migra?ia înalt calificat? ?i ini?iativele pentru dezvoltare: cazul Republicii Moldova ?i al ??rilor din Europa de Sud-Est”
Coordonatori - Dr. Vitalie Varzari (ASM), link Dr. Gabriela Tejada (EPFL), drug
Sergiu Porcescu (ASM), try Prof. Jean-Claude Bolay (EPFL)

7 februarie 2014, ora 10.00
A?M, Sala Mic?

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M), în cooperare cu Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne, Elve?ia (EPFL) are onoarea de a v? invita la lansarea oficial? a publica?iei ?tiin?ifice intitulate: „Migra?ia înalt calificat? ?i ini?iativele pentru dezvoltare: cazul Republicii Moldova ?i al ??rilor din Europa de Sud-Est”. Editat? în 2013, lucrarea lansat? este rezultatul Proiectului de cercetare „Conectarea diasporei ?tiin?ifice a Republicii Moldova la dezvoltarea socio-economic? a ??rii de origine”, implementat de A?M în cooperare cu EPFL, în perioada 2010–2013.

Publica?ia ?tiin?ific?, care va fi prezentat? public în data de 7 februarie 2014, de c?tre Dr. Gabriela TEJADA (EPFL) ?i Dr. Vitalie VARZARI (A?M), investigheaz? rela?ia dintre migra?ia calificat? ?i practicile de dezvoltare, prezentând experien?ele na?ionale dintr-o perspectiv? regional? mai larg? ?i plasându-le într-un context european. Având ca baz? datele empirice din Republica Moldova, ca pilon central al lucr?rii, studiul finalizeaz? cu un compendiu de practici regionale. Lucrarea combin? rezultatele investiga?iei ?tiin?ifice cu studiile de caz în scopul de a identifica poten?ialul pentru unele abord?ri regionale complexe.

Evenimentul va reuni institu?ii na?ionale ?i interna?ionale relevante pentru abordarea migra?iei ?i mobilit??ii înalt calificate. Conferin?a de lansare urm?re?te crearea oportunit??ilor de împ?rt??ire a cuno?tin?elor ?i a bunelor practici între diverse grupuri-?int?, iar prezen?a Dumneavoastr? va fi deosebit de important? pentru succesul evenimentului.

Pentru detalii ?i înregistrare la eveniment rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 272659 sau prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Revista electronică HORIZON

horizon2020

V? inform?m despre lansarea noii reviste electronice „HORIZON”. Revista „HOROZON” se adreseaz? unei game largi de cititori interesa?i de ultimele evolu?ii în cercetare-inovare ?i impactul pe care acest domeniu îl are asupra societ??ii. HORIZON va cuprinde, allergist de asemenea, denture puncte de vedere ale cercet?torilor recunoscu?i , viagra ale inovatorilor ?i factorilor de decizie.

Revista va fi actualizat? în mod regulat cu noi articole ?i con?inut multimedia, care pot fi, de asemenea, vizualizate pe dispozitive mobile. Link-uri c?tre re?elele sociale va permite cititorilor s?-?i exprime propriile opinii ?i s? ofere feedback cu privire la articolele publicate.
Revista poate fi accesat? on-line la urm?toarea adres?: http://horizon-magazine.eu/.

De la spaţiul post-sovietic spre Spaţiul European de Cercetare: asocierea Republicii Moldova la PC7

press release
V? propune spre lectur? Vol 5, ambulance nr. 1/2 a Revistei On-line Russian-American Education Forum care trateaz? calea Republicii Moldova spre asocierea la PC7 ?i integrarea în Spa?iul European de Cercetare.

Pentru a detalii accesa?i ACEST LINK.

Buletinul MOST nr. 7

press release

Treptat Europa depaseste sindromul recesiunii, anabolics | CE conjugind eforturile sale cu cele ale statelor membre in vederea relansarii economiei si cresterii gradului de bunastare a populatiei. In acest proces cercetarea si inovarea sunt considerate elemente importante. Un element important in acest context este si cercetarea in domeniul agriculturii si industriei alimentare, pills chemata sa asigure securitatea alimentara in conditiile unei utilizari rationale a resurselor naturale.

Pentru a vizualiza Buletinul MOST nr. 7, accesa?i ACEST LINK.

Sursa: Oficiul MOST

Revista electronică “Roots and Routes”

memento
Prezenta edi?ie electronic? (Vol. 1 / nr. 6) a revistei lunare „Roots and Routes” („R?d?cini ?i trasee”) abordeaz? subiecte actuale privind diaspora ?i transna?ionalismul.  Pentru a consulta revista electronic? accesa?i acest link  
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us