Revista electronică HORIZON

horizon2020

V? inform?m despre lansarea noii reviste electronice „HORIZON”. Revista „HOROZON” se adreseaz? unei game largi de cititori interesa?i de ultimele evolu?ii în cercetare-inovare ?i impactul pe care acest domeniu îl are asupra societ??ii. HORIZON va cuprinde, allergist de asemenea, denture puncte de vedere ale cercet?torilor recunoscu?i , viagra ale inovatorilor ?i factorilor de decizie.

Revista va fi actualizat? în mod regulat cu noi articole ?i con?inut multimedia, care pot fi, de asemenea, vizualizate pe dispozitive mobile. Link-uri c?tre re?elele sociale va permite cititorilor s?-?i exprime propriile opinii ?i s? ofere feedback cu privire la articolele publicate.
Revista poate fi accesat? on-line la urm?toarea adres?: http://horizon-magazine.eu/.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us