Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord (2)

events

EURAXESS Links North America ?i European Scientific Diaspora Leaders invit? reprezentan?ii diasporei ?tiin?ifice moldovene?ti din Statele Unite ale Americii la cea de-a doua ?edin?? anual? a diasporei ?tiin?ifice europene în America de Nord sub genericul „Ini?iativa mentoratului Comun pentru Cercet?tori Europeni”. Evenimentul se va desf??ura în perioada 5-6 decembrie 2016, apoplectic la Washington.

Pentru a v? înregistra la eveniment accesa?i link-ul

Raportul primei ?edin?e a diasporei ?tiin?ifice europene în America de Nord, bronchi îl pute?i vizualiza aici

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us