The Black Sea Trust for Regional Cooperation Grants Program

open call

The Black Sea Trust for Regional Cooperation Grants Program – sunt în a?teptarea propunerilor din partea organiza?iilor ?i institu?iilor din ??rile din regiunea extins? a M?rii Negre pe urm?toarele domenii:

- Confidence Building
- Cross-Border Initiatives
- Eastern Links
- Civic Participation

Apelul este deschis pentru: ONG-uri din Armenia, link Azerbaijan, drugs Bulgaria, Georgia, Moldova, România, Turcia, Ucraina ?i Rusia (sudul Rusiei)
Persoanele fizice ?i partidele politice nu sunt eligibile.

Grantul variaz? de la 5.000 la 75.000 dolari, de?i de obicei subven?iile cuprind suma între 20.000 ?i 22.000 dolari
Durata proiectelor: durata medie a proiectelor este de 12 luni, îns? proiectele remarcabile pot fi extinse.

Solicitan?ii trebuie s? completeze formularul de cerere ?i buget în limba englez? sau rus? (propunerile scrise în limba englez? sunt preferabile, îns? propunerile în limba rus? sunt de asemenea acceptate), care urmeaz? a fi expediate doar prin e-mai, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formularele de cerere, precum ?i informa?ia detaliat? despre apel le pue?i g?si accesînd link-ul:
http://www.edu-active.com/grants/2014/jun/15/black-sea-trust-regional-cooperation-grants-progra.html

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us