Simpozionul Internațional “Interacțiunea guvernelor și a societăților științifice naționale cu organizațiile internaționale, în scopul dezvoltării și aplicării în practică a cunoștințelor științifice”

open call

Asocia?ia Interna?ionala a Academiilor de ?tiin?e, see cu sediul în ora?ul Kiev, în comun cu UNESCO, invit? pentru participare cercet?torii ?tiin?ifici din Republica Moldova, la Simpozionul Interna?ional “Interac?iunea guvernelor ?i a societ??ilor ?tiin?ifice na?ionale cu organiza?iile interna?ionale, în scopul dezvolt?rii ?i aplic?rii în practic? a cuno?tin?elor ?tiin?ifice” («?????????????? ???????????? ? ???????????? ??????? ??????? ? ?????????????? ?????????????, ? ????? ???????? ? ?????????? ??????? ??????»), care este planificat pentru perioada 19-21 octombrie 2015, la Kiev, Ucraina.
Persoanele interesate s? participe la evenimentul men?ionat, sunt rugate s? expedieze formularele completate la adresa electronic?: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pîn? la data de 31 iulie 2015.
Cheltuielile de c?l?torie ?i cazare se acoper? de c?tre participan?i.
Informa?ii de contact: tel. +38 (044) 482-14-85 – Kavunenko Lidia;
(+38 044) 486-71-42 – Kostri?a Elena
Pentru detalii, v? rug?m s? accesa?i documentul anexat aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us