Apeluri deschise la Programul COST

open call

Pe data de 12 februarie 2016, bronchi Comitetul înal?ilor func?ionari al Programului COST (Cooperarea European? în domeniul ?tiin?ei ?i Tehnologiei) a aprobat lista ac?iunilor la care pot participa ?i cercet?torii din Republica Moldova.

Sunt 26 de ac?iuni din 9 domenii ?tiin?ifice:

1. BMBS – Biomedicin? ?i Biologie Molecular?
2. FA – Alimenta?ie ?i Agricultur?
3. FPS – Produse ?i servicii forestiere
4. MPNS – Materiale, seek fizic? ?i Nano?tiin?e
5. ESSEM – ?tiin?ele p?mântului ?i managementul mediului
6. TUD – Transport ?i dezvoltare urban?
7. ISCH – Persoanele fizice, apoplectic Societate, Cultur? ?i S?n?tate
8. ICT – Tehnologii informa?ionale ?i ale comunica?iilor
9. CMST – Chimie,?tiin?e moleculare ?i tehnologii

În documentul anexat, pute?i vedea informa?ia detaliat? despre fiecare ac?iune.

Mai multe informa?ii despre COST pute?i afla pe pagina oficiala a programului www.cost.eu

Punct Local de Informare COST Moldova: Malvina CONDRATIUC; tel: 0 22 27 26 59; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us