Concurs “Premiul Balzan 2016”

open call

Direc?ia Rela?ii Externe v? informeaz? c?, cough Funda?ia Interna?ional? Premiul E. Balzan din Milano, capsule invit? întreaga comunitate ?tiin?ific? s? participe la Concursul “Premiul Balzan - 2016”, buy care va fi acordat pentru urm?toarele domenii:

1. Literatur? Comparativ?;
2. Rela?ii Interna?ionale: Istorie ?i Teorie;
3. ?tiin?? Molecular? ?i Neurocelular?, inclusiv aspectele neurodegenerative ?i de dezvoltare;
4. Fotonica aplicat?;

Pentru fiecare domeniu se va acorda suma de 750,000 franci elve?ieni.

Detaliile privind condi?iile de participare la concurs, precum ?i documentele necesare de prezentare, sunt descrise în anex?.

Toate nominaliz?rile se fac prin intermediul cererilor din partea institu?iilor, c?tre Sec?iile de ?tiin?e ale A?M.

Termenul limit? de înaintare a candidaturii pentru Premiul Balzan 2016:
1 martie 2016.

Termenul limit? pentru Comitetul General pentru Premii:
15 martie 2016.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us