CRĂCIUN FERICIT și LA MULȚI ANI

2016

Bursă de instruire în prelucrarea mineralelor și beneficiile acestora

open call

Centrul pentru ?tiin?? ?i Tehnologie al ??rilor neafiliate ?i ale altor ??ri în curs de dezvoltare (NAM S&T, denture www.namstct.org) invit? doritorii s? participe la concursul pentru ob?inerea Bursei de instruire în prelucrarea mineralelor ?i beneficiile acestora pentru anul 2016 din cadrul Centrului Comun NAM S&T – DST (Africa de Sud).
Cererile sau aplica?iile recomandate de institu?iile din care fac parte oamenii de ?tiin?? pot fi trimise în format electronic Domnului Selby Modiba la dresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau Doamnei Palesa Motsoeneng la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliile despre durata, viagra usa posibilit??ile data limit? de aplicare ?i oportunit??ile acestui program de instruire le g?si?i aici.
Forma de aplicare o g?si?i aici.

SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY – UKRAINIAN OPTION (28 ianuarie 2016)

open call

Institutul de Rela?ii Interna?ionale al Universit??ii Taras Shevchenko din Kiev, medic în comun cu al?i parteneri, invit? facult??ile institu?iilor de înv???mânt superior, lideri ?i angaja?i ai autorit??ilor publice, reprezentan?i ai mediului de afaceri, absolventi ?i studen?i, s? participe la Simpozionul Interna?ional SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY - UKRAINIAN OPTION, care se va desf??ura pe data de 28 ianuarie 2016, la Kiev, Ucraina (Institutul de Rela?ii Interna?ionale al Universit??ii Taras Shevchenko din Kiev, Sala Consiliului Academic).

Detalii referitor la condi?iile de participare, pute?i g?si acesînd documentul ata?at.

CONCURSUL PREMIULUI PENTRU VALORI CULTURALE 2016 „MADAME DE STAËL”

opportunities

Direc?ia Rela?ii Externe v? informeaz? c?, store Federa?ia Acedemiilor Europene (ALLEA) lanseaz? Concursul Premiului pentru valorile culturale 2016 „MADAME DE STAËL”.
Premiul va fi acordat celui mai remarcabil savant, thumb opera c?ruia a contribuit substan?ial la în?elegerea identit??ii ?i valorilor culturale Europene. În special, medstore lucrarea trebuie s? reprezinte o contribu?ie semnificativ? la valorile culturale ?i intelectuale ale Europei ?i la ideea de integrare european?. De asemenea, lucrarea trebuie s? fie de o deosebit? semnifica?ie pentru valorile emergente ?i necesare ale Europei din orice domeniu al ?tiin?elor umaniste: istorie, ?tiin?e politice, ?tiin?e sociale, religie, lege ?.a.
Laureatul va ridica un premiu în valoare de 25 000 EURO, care urmeaz? a fi înmanat în cadrul celei de-a 17-a Adun?ri Generale ale ALLEA. Adunarea General? va avea loc la Viena, în perioada 18-19 aprilie 2016.
Nominaliz?rile trebuie s? includ? o argumentare în limba englez? de 1-2 pagini, care s? demonstreze c? lucrarea candidatului corespunde criteriilor de mai sus, inclusiv CV-ul actualizat al acestuia.
Concursul este deschis pîn? la 04 decembrie 2015.
În acest context, V? rug?m s? transmite?i nominaliz?rile în format electronic la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si cc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pân? la 3 decembrie 2015.
V? rug?m s? re?ine?i c?, nominaliz?rile sunt strict confidentiale ?i, prin urmare, nu pot fi divulgate.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us