Programul Visby al Institutului Suedez (IS)

opportunities

 

Programul Visby al Institutului Suedez (IS) are scopul de a consolida capacitatea tinerilor profesioni?ti, anesthetist | care au ambi?ia de a juca un rol activ în societate ?i de a contribui la evolu?ia pozitiv? în ??rile lor de origine ?i regiune.
Programul se concentreaz? pe mobilitatea individual? a tinerelor talente, academice pentru a promova colaborarea profesional? ?i rela?iile durabile între Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Rusia, Suedia ?i Ucraina. Scopul este de a construi o regiune integrat?, bazat? pe cunoa?tere ?i cercetare intens? în cazul în care durabilitatea ecologic? ?i social?, inovarea ?i responsabilitatea în management sunt factori-cheie în realizarea unei cre?teri economice durabile ?i a dezvolt?rii regionale.
IS este interesat de studen?ii ?i cercet?torii care sunt creativi ?i ambi?io?i ?i în acela?i timp manifest? excelen?? în domeniile lor academice. Unitatea ?i voin?a de a asista ?ara lor ?i s? contribuie la dezvoltarea cooper?rii multilaterale este un factor important. To?i de?in?torii de burse vor face parte din Re?eaua de Burs? pentru Viitori Lideri Globali (NFGL), în cazul în care tinerele talente din întreaga lume se întrunesc în jurul problemei, cum ar fi conducerea la nivel mondial pentru un viitor durabil.
Pentru mai multe detalii accesa?i link-ul.

 

Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord

events

EURAXESS Links North America ?i European Scientific Diaspora Leaders invit? reprezentan?ii diasporei ?tiin?ifice moldovene?ti din Statele Unite ale Americii la cea de-a doua ?edin?? anual? a diasporei ?tiin?ifice europene în America de Nord sub genericul „Ini?iativa mentoratului Comun pentru Cercet?tori Europeni”. Evenimentul se va desf??ura în perioada 5-6 decembrie 2016, arthritis la Washington.

Pentru a v? înregistra la eveniment accesa?i link-ul

Raportul primei ?edin?e a diasporei ?tiin?ifice europene în America de Nord, buy îl pute?i vizualiza aici

Summit european cu tematica îngrășămintelor minerale

open call

Organiza?ia interna?ional? ACI (Active Communications International) invit? exper?ii din domeniu s? participe la Summit-ul european cu tematica îngr???mintelor minerale, abortion care va avea loc în perioada 14-15 septembrie 2016, adiposity la Londra, Marea Britanie. Pentru mai multe detalii accesa?i link-ul.

Proiecte comune de cercetare, inovare și transfer tehnologic, propuse de Universitatea Tehnică de Stat din Belorusia

     opportunities

 

       Direc?ia rela?ii externe a CS?DT al A?M V? informeaz? despre posibilitatea de a participa la diverse proiecte comune de cercetare, denture inovare ?i transfer tehnologic, doctor propuse de Universitatea Tehnic? de Stat din Belorusia. Lista propunerilor de proiecte poate fi accesat? pe pagina www.belstu.by în compartimentul “Research” “R&D products”.
       Totodat?, pute?i înainta propuneri de proiecte la e-mail-ul: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us