Programul Visby

opportunities

 

Institutul Suedez a decis extiderea oportunit??ilor de cooperare în domeniul cercet?rii ?i înv???mântului cu Republica Moldova, sale în special prin intermediul Programului Visby. Programul respectiv, order va oferi din anul 2017 mai multe burse ?i posibilit??i de studii pentru studen?ii, cercet?torii ?i exper?ii din ??rile Parteneriatului Estic, inclusiv Republica Moldova. Programul se concentreaz? pe mobilitatea individual? a tinerelor talente, precum ?i a a celor academice ?i promovarea unor rela?ii durabile în domeniul dat între Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Rusia, Suedia ?i Ucraina.
Scopul programului este de a edifica o regiune integrat?, bazat? pe cunoa?tere ?i cercetare, inovare ?i management responsabil, care s? asigure o cre?tere economic? durabil?.
Datele lans?rii solicit?rilor din partea celor interesa?i, precum ?i alte detalii suplimentare referitor la program pot fi g?site aici.

 

Programul Visby al Institutului Suedez (IS)

opportunities

 

Programul Visby al Institutului Suedez (IS) are scopul de a consolida capacitatea tinerilor profesioni?ti, anesthetist | care au ambi?ia de a juca un rol activ în societate ?i de a contribui la evolu?ia pozitiv? în ??rile lor de origine ?i regiune.
Programul se concentreaz? pe mobilitatea individual? a tinerelor talente, academice pentru a promova colaborarea profesional? ?i rela?iile durabile între Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Rusia, Suedia ?i Ucraina. Scopul este de a construi o regiune integrat?, bazat? pe cunoa?tere ?i cercetare intens? în cazul în care durabilitatea ecologic? ?i social?, inovarea ?i responsabilitatea în management sunt factori-cheie în realizarea unei cre?teri economice durabile ?i a dezvolt?rii regionale.
IS este interesat de studen?ii ?i cercet?torii care sunt creativi ?i ambi?io?i ?i în acela?i timp manifest? excelen?? în domeniile lor academice. Unitatea ?i voin?a de a asista ?ara lor ?i s? contribuie la dezvoltarea cooper?rii multilaterale este un factor important. To?i de?in?torii de burse vor face parte din Re?eaua de Burs? pentru Viitori Lideri Globali (NFGL), în cazul în care tinerele talente din întreaga lume se întrunesc în jurul problemei, cum ar fi conducerea la nivel mondial pentru un viitor durabil.
Pentru mai multe detalii accesa?i link-ul.

 

Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord

events

EURAXESS Links North America ?i European Scientific Diaspora Leaders invit? reprezentan?ii diasporei ?tiin?ifice moldovene?ti din Statele Unite ale Americii la cea de-a doua ?edin?? anual? a diasporei ?tiin?ifice europene în America de Nord sub genericul „Ini?iativa mentoratului Comun pentru Cercet?tori Europeni”. Evenimentul se va desf??ura în perioada 5-6 decembrie 2016, arthritis la Washington.

Pentru a v? înregistra la eveniment accesa?i link-ul

Raportul primei ?edin?e a diasporei ?tiin?ifice europene în America de Nord, buy îl pute?i vizualiza aici

Summit european cu tematica îngrășămintelor minerale

open call

Organiza?ia interna?ional? ACI (Active Communications International) invit? exper?ii din domeniu s? participe la Summit-ul european cu tematica îngr???mintelor minerale, abortion care va avea loc în perioada 14-15 septembrie 2016, adiposity la Londra, Marea Britanie. Pentru mai multe detalii accesa?i link-ul.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us