Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord

events

EURAXESS Links North America ?i European Scientific Diaspora Leaders invit? reprezentan?ii diasporei ?tiin?ifice moldovene?ti din Statele Unite ale Americii la cea de-a doua ?edin?? anual? a diasporei ?tiin?ifice europene în America de Nord sub genericul „Ini?iativa mentoratului Comun pentru Cercet?tori Europeni”. Evenimentul se va desf??ura în perioada 5-6 decembrie 2016, arthritis la Washington.

Pentru a v? înregistra la eveniment accesa?i link-ul

Raportul primei ?edin?e a diasporei ?tiin?ifice europene în America de Nord, buy îl pute?i vizualiza aici

Summit european cu tematica îngrășămintelor minerale

open call

Organiza?ia interna?ional? ACI (Active Communications International) invit? exper?ii din domeniu s? participe la Summit-ul european cu tematica îngr???mintelor minerale, abortion care va avea loc în perioada 14-15 septembrie 2016, adiposity la Londra, Marea Britanie. Pentru mai multe detalii accesa?i link-ul.

Proiecte comune de cercetare, inovare și transfer tehnologic, propuse de Universitatea Tehnică de Stat din Belorusia

     opportunities

 

       Direc?ia rela?ii externe a CS?DT al A?M V? informeaz? despre posibilitatea de a participa la diverse proiecte comune de cercetare, denture inovare ?i transfer tehnologic, doctor propuse de Universitatea Tehnic? de Stat din Belorusia. Lista propunerilor de proiecte poate fi accesat? pe pagina www.belstu.by în compartimentul “Research” “R&D products”.
       Totodat?, pute?i înainta propuneri de proiecte la e-mail-ul: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ziua Europei

Ziua Europei devine un eveniment ce adun? tot mai mul?i oameni de la edi?ie la edi?ie. Anul acesta, pills manifesta?ia a avut loc la 14 mai în Gr?dina Public? ?tefan cel Mare din centrul capitalei ?i a fost organizat? sub forma unui Or??el European în care vizitatorii au aflat lucruri noi despre ??rile a c?ror ambasade au participat la s?rb?toare dar ?i despre ?ara noastr?.

Academia de ?tiinte a Moldovei a fost prezent? la eveniment cu o serie de publica?ii, sale cheap bro?uri ?i materiale informative reprezentative domeniilor ei de activitate, astfel vizitatorii standului nostru au avut posibilitatea s? g?seasc? aici informa?ii din domenii ca agricultur?, patrimoniu cultural, ?tiin?e exacte, chimie, biologie, tehnologii informa?ionale, viticultur?, medicin?, transfer tehnologic, alimenta?ie corect? etc. Standul de prezentare a institu?iei noastre a fost rezultatul conlucr?rii dintre Direc?ia rela?ii externe, Institutele de cercetare ?i Sec?iile ?tiin?ifice. 

Dup? oficializarea ceremoniei de deschidere a evenimentului, cortul A?M a fost vizitat de pre?edintele ??rii, Nicolae Timofti, pre?edintele Parlamentului Andrian Candu, prim-ministrul Pavel Filip ?i de ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola.

Ziua Europei este s?rb?torit? în Republica Moldova începînd cu anul 2006.

 

1a.jpg

 

2a.jpg

 

3a.jpg        4a.jpg

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us