Programul Visby

opportunities

 

Institutul Suedez a decis extiderea oportunit??ilor de cooperare în domeniul cercet?rii ?i înv???mântului cu Republica Moldova, sale în special prin intermediul Programului Visby. Programul respectiv, order va oferi din anul 2017 mai multe burse ?i posibilit??i de studii pentru studen?ii, cercet?torii ?i exper?ii din ??rile Parteneriatului Estic, inclusiv Republica Moldova. Programul se concentreaz? pe mobilitatea individual? a tinerelor talente, precum ?i a a celor academice ?i promovarea unor rela?ii durabile în domeniul dat între Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Rusia, Suedia ?i Ucraina.
Scopul programului este de a edifica o regiune integrat?, bazat? pe cunoa?tere ?i cercetare, inovare ?i management responsabil, care s? asigure o cre?tere economic? durabil?.
Datele lans?rii solicit?rilor din partea celor interesa?i, precum ?i alte detalii suplimentare referitor la program pot fi g?site aici.

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us