Ziua Europei

Ziua Europei devine un eveniment ce adun? tot mai mul?i oameni de la edi?ie la edi?ie. Anul acesta, pills manifesta?ia a avut loc la 14 mai în Gr?dina Public? ?tefan cel Mare din centrul capitalei ?i a fost organizat? sub forma unui Or??el European în care vizitatorii au aflat lucruri noi despre ??rile a c?ror ambasade au participat la s?rb?toare dar ?i despre ?ara noastr?.

Academia de ?tiinte a Moldovei a fost prezent? la eveniment cu o serie de publica?ii, sale cheap bro?uri ?i materiale informative reprezentative domeniilor ei de activitate, astfel vizitatorii standului nostru au avut posibilitatea s? g?seasc? aici informa?ii din domenii ca agricultur?, patrimoniu cultural, ?tiin?e exacte, chimie, biologie, tehnologii informa?ionale, viticultur?, medicin?, transfer tehnologic, alimenta?ie corect? etc. Standul de prezentare a institu?iei noastre a fost rezultatul conlucr?rii dintre Direc?ia rela?ii externe, Institutele de cercetare ?i Sec?iile ?tiin?ifice. 

Dup? oficializarea ceremoniei de deschidere a evenimentului, cortul A?M a fost vizitat de pre?edintele ??rii, Nicolae Timofti, pre?edintele Parlamentului Andrian Candu, prim-ministrul Pavel Filip ?i de ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola.

Ziua Europei este s?rb?torit? în Republica Moldova începînd cu anul 2006.

 

1a.jpg

 

2a.jpg

 

3a.jpg        4a.jpg

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us