Programul Visby al Institutului Suedez (IS)

opportunities

 

Programul Visby al Institutului Suedez (IS) are scopul de a consolida capacitatea tinerilor profesioni?ti, anesthetist | care au ambi?ia de a juca un rol activ în societate ?i de a contribui la evolu?ia pozitiv? în ??rile lor de origine ?i regiune.
Programul se concentreaz? pe mobilitatea individual? a tinerelor talente, academice pentru a promova colaborarea profesional? ?i rela?iile durabile între Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Rusia, Suedia ?i Ucraina. Scopul este de a construi o regiune integrat?, bazat? pe cunoa?tere ?i cercetare intens? în cazul în care durabilitatea ecologic? ?i social?, inovarea ?i responsabilitatea în management sunt factori-cheie în realizarea unei cre?teri economice durabile ?i a dezvolt?rii regionale.
IS este interesat de studen?ii ?i cercet?torii care sunt creativi ?i ambi?io?i ?i în acela?i timp manifest? excelen?? în domeniile lor academice. Unitatea ?i voin?a de a asista ?ara lor ?i s? contribuie la dezvoltarea cooper?rii multilaterale este un factor important. To?i de?in?torii de burse vor face parte din Re?eaua de Burs? pentru Viitori Lideri Globali (NFGL), în cazul în care tinerele talente din întreaga lume se întrunesc în jurul problemei, cum ar fi conducerea la nivel mondial pentru un viitor durabil.
Pentru mai multe detalii accesa?i link-ul.

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us