Studii în Ungaria

open call

Programul de burse Hungaricum ofer? finan?are pentru ciclurile de studii la licen??, cialis masterat ?i doctorat pentru programele de tip one-cycle: licen?? + masterat, denture masterat + doctorat. Deasemenea pute?i beneficia de studii cu frecven?? redus?.
Universit??ile partenere din Ungaria, livreaz? cursuri cu predare în limbile englez?, german?, francez? dar ?i în alte limbi.
Data limit? de aplicare este 16 martie, 2016.
Pentru mai multe detalii ?i pentru a v? stabili eligibilitatea aplic?rii accesa?i linkul www.stipendiumhungaricum.hu.
Pe pagina de Facebook a programului g??i?i ultimile nout??i www.facebook.com/studyinhungaryofficial.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us