Centrul Comun de Cercetare lansează Parteneriatul Doctoral de Colaborare

opportunities

Importan?a ?tiin?ei bazate pe dovezi pentru elaborarea politicilor este din ce în ce mai recunoscut? de c?tre factorii de decizie ?i î?i reg?se?te rezonan?a în mediul academic. Pentru a spori interfa?a ?tiin?? - politic?, medicine Centrul Comun de Cercetare (JRC) în cooperare cu universit??ile din statele membre ale UE ?i ??rile asociate la Programul Orizont 2020 lanseaz? un nou Parteneriat Doctoral de Colaborare (CDP).

Parteneriatul va oferi oportunit??i pentru o nou? genera?ie de studen?i doctoranzi, ?i se va focusa în special pe cercetare pentru elaborarea politicilor.

Prin intermediul CDP JRC urm?re?te s? stabileasc? colabor?ri strategice cu universit??ile cu reputa?ie interna?ional? în domeniul ?tiin?ifico-tehnologic ?i s? furnizeze studiile de doctorat pentru o nou? genera?ie de studen?i. Participarea la CDP va permite dobândirea sensibilit??ii la nevoile interfe?ei ?tiin??-politic?, capacitatea de a în?elege necesit??ile pentru cercetare la diferite etape ale ciclului de politici, ?i s? dobândeasc? noi competen?e în comunicarea ?tiin?ific?.

În termeni practici, aceasta va însemna dezvoltarea în comun a programelor de cercetare, g?zduirea ?i supervizarea studiilor de doctorat între universit??i ?i JRC.

În faza pilot a proiectului lansat la 19 decembrie 2016, vor fi încurajate ?ase domenii tematice, precum:
? modelarea energiei ?i transporturilor;
? solul ?i utilizarea terenurilor;
? bioeconomie ?i p?duri;
? inginerie mecanic?;
? genomic?, bioinformatic? ?i dezafectare nuclear?;
? gestionarea de?eurilor .

Informa?ii suplimentare sunt disponibile pe pagina web a CDP 

Data limit? de aplicare - 15 martie 2017.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us