Lead Scientist în serviciul științific al Comisiei Europene

opportunities

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene ofer? eviden?? ?tiin?ific? cheie pentru elaborarea politicilor robuste la nivelul Uniunii Europene.
Prin intermediul Centrului pentru Studii Avansate (CAS) recent înfiin?at, viagra 100mg JRC î?i aprofundeaz? baza de cuno?tin?e ?i exploreaz? noi domenii de cercetare relevante pentru actuala ?i viitoarea agend? politic? european?.
În acest sens, ed Centrul pentru Studii Avansate al JRC invit? candida?i pentru trei pozi?ii de Lead Scientist al JRC cu scopul dezvolt?rii proiectelor inedite în cadrul CAS, pe:
? Colectare de date ?i procesare în analiza ?i prognozarea dezvolt?rii economice
? Transformare digital? – ma?ini inteligente ?i comportamentul uman
? Transformare digital? – guvernarea ?i societ??ile umane
Candida?ii selecta?i vor forma echipe de pân? la cinci oameni de ?tiin?? ?i vor elabora planuri de proiecte ce vor contribui la rezultatele ?tiin?ifice de profil înalt.
Fiecare proiect are o durat? de maxim trei ani ?i prevede un buget suplimentar pentru executare.
Candida?ii de succes sunt a?tepta?i de a fi exper?i lideri în domeniile respective cu recunoa?tere interna?ional?.
Informa?ii detaliate precum ?i instruc?iuni de aplicare sunt oferite pe urm?torul link

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us