Concurs internaţional de proiecte pentru anul 2008 (AŞM-FCFR)

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Rusia (FCFR) în cadrul Acordului de colaborare între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Rusia anun?? concursul anului 2008 pentru a ob?ine sus?inere financiar? (granturi) în desf??urarea cercet?rilor fundamentale, mind ce  prezint? interes comun pentru ambele P?r?i, click în urm?toarele domenii ?tiin?ifice:

(01)  matematic?, sale mecanic? ?i informatic?;
(02)  fizic? ?i astronomie;
(03)  chimie;
(04)  biologie ?i medicin?;
(05)  ?tiin?e terestre ;
(06)  ?tiin?e socio-umane;
(07)  tehnologii informa?ionale ?i sisteme de calcul;
(08)  baze fundamentale ale ?tiin?ei inginere?ti.

Read more: Concurs internaţional de proiecte pentru anul 2008 (AŞM-FCFR)

Cотрудничество в области науки

?????????????? ????? ???????? ???????????? ?????????? ???????? ???? ? ???????? ???? ??????? ?????????????? ? ?????? ???????? 1993 ?., prescription ??????? ????????????? ??????????? ?????? ???? ???. 18 ??? 2004 ?. ? ?????? ???? ????????? ?????????? ? ??????-??????????? ?????????????? ????? ??? ? ?? ??????? ? ???????? ? ??????????, allergy ??????? ???????? ????????? ???????. ????? ?????????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????????? ? ?????????? ?????????????? ?????? ? ????? ???????? ?????, buy ????? ?????????? ? ????????????? ????????????, ? ????? ?????????? ???????? ?????????????? ? ???????????? ?????????? ??????? ?????????? ? ????????, ??????? ???????????? ???????? ???????. ??? ?????????? ???????????????? ????? ??????? ??? ??????? ??????, ??????? ? ???????????, ????????????, ????????? ? ?. ?.
 
????????? ?????????????? ????? ? ????? ?????, ????? ?????????? ? ????????????? ????????????, ? ????? ????????????? ???????? ?????????????? ? ???????????? ?????????? ??????? ?????????? ? ???????? ?????????????? ???????? ???????. ? ?????? 2006?. ? ?????? ??? ???????? ???????? ?? ?????????? ? ??????????? ? ?????????????? ??????????. ??? ????????? ??????? ?????????????? ? ????????? ???? ?????????? ????????? ? ? ?????? ????????????? ?????????? ???????? ???? (????). ?????????? ???????? ???? ??????? ??????? ???????? ???????? ??????? ?????? ? ????????, ?, ?? ????? ???????, ?????????? ??? ???????????? ??????????? ? ???? ???????????. ??? ???????? ???????????? ???? ?????????????? ??????? ?????????? ?????????? ???????? ???? ? ???????? ???? ???????.
 
???? ???????? ?????????? ?????????? ???????????? ? ?????????? ???????????? ?????: ??????????????? ? ???????????, ???????????????, ????? ?????????? ? ??????????, ????????????, ???????????? ???????? ??????????, ?????? ?????????? ????? ? ??. ????????????? ?????????? ?????? ? ???????????? ???????: ???????, ?????????, ??????????, ????????????????? ? ??.
 
????????? ???????????????????? ???? ??? ????? ???????????? ? ?????????? ????????? ???????????????????? ???? ?? ?????? ?????????? ? ??????-??????????? ?????????????? ?? 2004-2009 ??. ?? 12.10.2004?.
 
? 2009?. ????????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ? ??????? ?????????????? ????? ????????? ???? ??????? ? ?????????? ????????? ??????????? ???? ? ???????? ? ??????????.
 
???????????? ?????????????? ????? ??????????? ? ????????????? ???????? ? ?????? ????????????????? ???????? ?????: ???????? ? ??????????, ????????, ????? ? ????????, ?????? ? ?????????, ????????.
??? ??????? ???????????? ? ?????????? ?????? ??????????????? ???????????? ?? ?????? ?????????? ? ?????????????? ?? 18.03.2005?. ? ?????? ??????? ??? ???????? ?????????? ??????? ?? 2005-2007??. ? ???? ???? ???????? 44 ??????? ????????.
 
? ????, 2007 ???? ???? ????????? ? ?????????? ?????? ??????????????? ??? ?????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ????????? ??????? ???????? ? ????????? ?? 2007-2009. ?? ??????????? ?????????? ???? ???????? ????? 44  ??????? ???????? ? 2 ??????? ????????.
 
??????????? ???????????? ?????????????? ????? ??? ? ?????????? ???????????? ??????? ?????? ? ?????? ?????????? ? ??????? ?????????????? ?? 02.06.2005. ????? ?????????? ?????????? ???????? ??????? ???????? ?? ?????? ?????????? ?? 02.06.2005, ? ???? ????????? ?? ?????????? 2005-2007?. ???? ???????? 5 ??????? ???????? ?? ????? ????? – 400.000 ???.
 
? ?????? 2009 ???? ????????? ????????? ?????????? ? ??????? ?????????????? ????? ??? ? ?????????? ???????????? ??????? ??????.  ? ????? 2009 ????? ???????? ??????? ?????????? ??????? ????????. ?? ?????? ??????? ???????? ???????? ? ????? 500.000 ???.

????? ???????, ????? ??????? ?????, ??? ???????? ?????????????? ? ?????????? ? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ? ?????????? ?????? ????? ??????? ??????????? ? ????? ????? ?? ?????, ????? ???????????? ???????.

Concurs proiecte de cercetare în ştiinţe umanistice şi sociale AŞM – FŞUFR (2009-2010)

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) în comun cu Fondul ?tiin?ific Umanitar din Federa?ia Rus? (F?UFR) lanseaz? concursul de proiecte de cercetare în domeniile ?tiin?elor umanistice ?i sociale pentru perioada 2009-2010 în baza Acordului  de Cooperare între A?M ?i F?UFR.

Scopul concursului este de a contribui la ini?ierea ?i/sau dezvoltarea colabor?rii ?tiin?ifice dintre savan?ii din Republica Moldova ?i cei din Federa?ia Rus? în vederea solu?ion?rii problemelor actuale ce ?in de domeniile ?tiin?elor umanistice ?i sociale, adiposity precum ?i de a consolida eforturile A?M ?i F?UFR de finan?are a proiectelor de cercetare în domeniile socio-umanistice, brand viagra online realizate în comun de  c?tre savan?ii ?i colectivele ?tiin?ifice din Republica Moldova ?i Federa?ia Rus?.

Se anun?? concurs de proiecte de cercetare în urm?toarele disciplini ale ?tiin?elor umanistice ?i sociale:

  1. Istorie; arheologie; etnografie;
  2. Economie;
  3. Filosofie; sociologie; politologie; drept; scientologie;
  4. Filologie; arhitectur? ?i art?;
  5. Studiul complex al omului; psihologie; pedagogie; probleme sociale ale medicinii ?i ecologiei omului.

Read more: Concurs proiecte de cercetare în ştiinţe umanistice şi sociale AŞM – FŞUFR (2009-2010)

IV Форум интеллигенции государств-участников СНГ

24-25 ???????? 2009, therapy ? ?. ??????? ????????? IV ????? ?????????? ? ??????? ????????????? ??????????-?????????? ???. ?????????? ?????????? ?????? ????????????? ? ????????? ??????? ??? ??? ????? ??????? ?????????, medic ??????? ?????????? ???????? ????????? ?????????????? ?????, discount ???????? ? ????????? ???? ?????.

? ??????? ????? ????????????? ??????????-?????????? ??? ?????????? ???????. ? ?????? ??????????? ?????????? ???????? ???? ????? ???, ???????? ??????????? ? ????????, ??????? ???????? ? ??????????.

???????? ????? ?????? ??????????? ? ????????????? ???????? ? ?????????? ?????????? ?????? ? ??????-???????????? ??????????????, ??????????, ? ????? ? ??????????? ?????? ????????, ??????, ?????? ??? ????????? ?????????? ?????????? ? ???????? ?????????. 

 

Read more: IV Форум интеллигенции государств-участников СНГ

Rezultatele concursului internaţional de proiecte pentru anul 2009-2010 (AŞM-FŞUFR)

Centrul Proiecte Internationale prezint? ata?at rezultatele aprobate ale expertizei proiectelor comune de cercetare dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) si Fondul ?tiin?ific Umanitar din Federa?ia Rus? (F?UFR) pentru 2009-2010.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us