Concurs proiecte de cercetare în ştiinţe umanistice şi sociale AŞM – FŞUFR (2009-2010)

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) în comun cu Fondul ?tiin?ific Umanitar din Federa?ia Rus? (F?UFR) lanseaz? concursul de proiecte de cercetare în domeniile ?tiin?elor umanistice ?i sociale pentru perioada 2009-2010 în baza Acordului  de Cooperare între A?M ?i F?UFR.

Scopul concursului este de a contribui la ini?ierea ?i/sau dezvoltarea colabor?rii ?tiin?ifice dintre savan?ii din Republica Moldova ?i cei din Federa?ia Rus? în vederea solu?ion?rii problemelor actuale ce ?in de domeniile ?tiin?elor umanistice ?i sociale, adiposity precum ?i de a consolida eforturile A?M ?i F?UFR de finan?are a proiectelor de cercetare în domeniile socio-umanistice, brand viagra online realizate în comun de  c?tre savan?ii ?i colectivele ?tiin?ifice din Republica Moldova ?i Federa?ia Rus?.

Se anun?? concurs de proiecte de cercetare în urm?toarele disciplini ale ?tiin?elor umanistice ?i sociale:

  1. Istorie; arheologie; etnografie;
  2. Economie;
  3. Filosofie; sociologie; politologie; drept; scientologie;
  4. Filologie; arhitectur? ?i art?;
  5. Studiul complex al omului; psihologie; pedagogie; probleme sociale ale medicinii ?i ecologiei omului.

Cercetătorii din Moldova prezintă propunerile de proiect la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în Apelul pentru propuneri, iar cercetătorii din Federaţia Rusă prezintă propunerile la FŞUFR în conformitate cu regulile şi condiţiile de scriere a propunerii impuse de către FŞUFR.

Perioada proiectului este de pîna la 18 luni. Costul unui proiect nu va depăşi suma de 100 mii lei pentru întreaga perioadă de derulare a proiectului. Proiectele vor fi activate pe 1 iulie 2009.

Data limită de înaintare a propunerilor este 30 aprilie 2009.

Propunerile urmează a fi depuse în modul următor:

  • Un exemplar pe support de hîrtie semnat în original în limba de stat;
  • Un exemplar pe suport de hîrtie semnat în original în limba rusă;
  • Versiunea electonică a propunerii trebuie expediată prin sistemul electronic “Expert-online” la adresa: www.expert.asm.md. În sistem se completează Fişa proiectului în limba de stat la care se anexează versiunea electronică a proiectului în limba de stat şi în limba rusă.

Propunerile pe suport de hirtie trebuie prezentate la adresa:
Centrul Proiecte Internaţionale
Bd. Stefan cel Mare 1, biroul 334
Tel: (373 22) 271671

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us