Rezultatele concursului internaţional de proiecte pentru anul 2009-2010 (AŞM-FŞUFR)

Centrul Proiecte Internationale prezint? ata?at rezultatele aprobate ale expertizei proiectelor comune de cercetare dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) si Fondul ?tiin?ific Umanitar din Federa?ia Rus? (F?UFR) pentru 2009-2010.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us