Concurs internaţional de proiecte pentru anul 2008 (AŞM-FCFR)

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Rusia (FCFR) în cadrul Acordului de colaborare între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Rusia anun?? concursul anului 2008 pentru a ob?ine sus?inere financiar? (granturi) în desf??urarea cercet?rilor fundamentale, mind ce  prezint? interes comun pentru ambele P?r?i, click în urm?toarele domenii ?tiin?ifice:

(01)  matematic?, sale mecanic? ?i informatic?;
(02)  fizic? ?i astronomie;
(03)  chimie;
(04)  biologie ?i medicin?;
(05)  ?tiin?e terestre ;
(06)  ?tiin?e socio-umane;
(07)  tehnologii informa?ionale ?i sisteme de calcul;
(08)  baze fundamentale ale ?tiin?ei inginere?ti.

Spre examinare se înaintează cereri de executare a proiectelor ştiinţifice comune, efectuate de un colectiv mic de cercetători ştiinţifici (până la 10 cercetători) sau cercetători ştiinţifici aparte. În conformitate cu prevederile Acordului, în fiecare proiect va participa câte un grup de cercetători din Republica Moldova şi Federaţia Rusă.

Cercetătorii ştiinţifici din Republica Moldova, vor înainta cererile coordonate cu partenerii din Rusia - la Academia de Ştiinţe a Moldovei, iar cercetătorii ştiinţifici din Federaţia Rusă – la  FCFR;  în cererile ambelor părţi denumirea proiectului şi conducătorii ştiinţifici ai proiectului trebuie să fie identici.

Înaintarea cererilor de către cercetătorii din Republica Moldova se efectuează conform cerinţelor de prezentare a acestora pentru concursurile anului 2008 (formele se anexează).
Durata executării fiecărui proiect este de 2 ani.

Termenele de depunere a cererilor de participare: 10 iulie 2007 - 3 octombrie 2007.

Decizia se va lua, după expertizarea proiectelor, în perioada Februarie – Martie 2008.

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us