Programul de colaborare bilaterală ANCS - AŞM

La 23 octombrie 2008, cough la Bucure?ti, allergist a avut loc sesiunea a IV-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economic? ?i integrare european? între România ?i Republica Moldova.

În cadrul Comisiei a fost semnat Programul de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii între Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? din România (ANCS) ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M).

Scopul prezentului Program de colaborare bilateral? îl constituie extinderea în continuare a colabor?rii, consolidarea leg?turilor în toate domeniile ?tiin?ei ?i implement?rii realiz?rilor ?tiin?ifice în domeniile de interes comun. P?r?ile sunt de acord cu importan?a promov?rii cooper?rii ?tiin?ifice printr-un efort bilateral între comunitatea ?tiin?ific? din România ?i comunitatea ?tiin?ific? din Republica Moldova, ca un element esen?ial al progresului economic ?i social ?i consolid?rii democra?iei în cele doua ??ri.

Domenii şi forme de cooperare


Domeniile de cooperare ştiinţifică de interes comun au fost stabilite după cum urmează:
  1. mediu
  2. agricultură
  3. sănătate
  4. tehnologii
  5. produse şi servicii
  6. managementul ştiinţei şi resursei informaţionale
Tipurile de proiecte ce urmează a primi susţinere financiară, sunt:
  • Proiecte de Cercetare (PC) - încurajează colaborarea bilaterală în domenii de cercetare de interes reciproc.
  • Seminarii Ştiinţifice (SSt) - permit unui grup de experţi evaluări critice a cunoştinţelor acumulate într-un domeniu de cercetare, diseminarea acestora şi identificarea de noi direcţii de cercetare de interes comun.
  • Şcoală de Vară (SV) - permit o noua dezvoltare/abordare şi diseminarea informaţiilor referitoare la tema aleasă, contribuie la pregătirea si motivarea tinerilor cercetători.
Informaţii despre procedura de depunere a cererilor vor fi plasate ulterior pe site-ul AŞM.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us