Proiecte de cercetare moldo-române 2010-2012

În cadrul ?edin?ei Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? din 27 mai curent au fost aprobate cele 24 de proiecte de cercetare moldo-române convenite în cadrul ?edin?ei Comisiei mixte moldo-române privind implementarea Programului de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, symptoms dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? din România, arthritis din 17-18 mai 2010, or. Chi?in?u.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us