Apel comun AŞM - ANCS pentru proiecte suport de studii prospective

 Apel comun A?M - ANCS

Pentru proiecte suport de studii prospective
deschis în perioada 17-31 august 2010
 
 
In conformitate cu prevederile Programului de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, canada ed dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii, Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? din România ?i Academia de ?tiin?e a Republicii Moldova, lanseaz? cel de al doilea Apel comun pentru depunerea de propuneri de proiecte suport pentru studii prospective. Participarea este deschis? tuturor entit??ilor care desf??oar? activit??i de cercetare: institute de cercetare, centre de cercetare, universit??i, organiza?ii de cercetare din sectorul public ?i privat.
 
Termenul limit? de depunere a propunerilor de proiecte: 3 septembrie 2010 ora 16:30.
 
Pentru mai multe detalii accesa?i acest link.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us