Apel comun AŞM-ANCS pentru depunerea de propuneri de proiecte ştiinţifice pentru anii 2010-2012

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? (ANCS) din România lanseaz? primul Apel comun pentru depunerea de propuneri de proiecte, abortion în conformitate cu prevederile Programului de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii între ANCS ?i A?M, semnat la Bucure?ti în data de 23 octombrie 2008.

Scopul concursului este de a contribui la ini?ierea ?i/sau dezvoltarea colabor?rii ?tiin?ifice dintre savan?ii din Republica Moldova ?i cei din România în vederea solu?ion?rii problemelor actuale ce ?in de domeniile ?tiin?elor reale ?i exacte, precum ?i de a consolida eforturile ANCS ?i A?M de finan?are a proiectelor de cercetare în domeniile ?tiin?elor reale ?i exacte, realizate în comun de c?tre savan?ii ?i colectivele ?tiin?ifice din Republica Moldova ?i România.

Termenul limit? de depunere a propunerilor de proiecte: 21 decembrie 2009.

Domeniile de cooperare ştiinţifică, susţinute în cadrul Programului:
  1. mediu
  2. agricultură
  3. sănătate
  4. tehnologii
  5. produse şi servicii
  6. managementul ştiinţei şi resursei informaţionale

La concurs se înaintează cereri de executare a proiectelor ştiinţifice comune, efectuate de colective de cercetători ştiinţifici din Republica Moldova şi România, ce prezintă interes pentru comunitatea ştiinţifică şi au ca scop dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor şi cercetărilor, care prin metodele sale de executare manifestă o importanţă ştiinţifică şi practică majoră.

Prioritate vor fi acordate proiectelor ştiinţifice cu un potenţial înalt de finanţare ulterioară în programele europene de cercetare, în special în Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (2007-2013).

În Republica Moldova, costul unui proiect nu va depăşi suma de 120 mii lei anual. Proiectele vor fi activate pe 1 iunie 2010 cu o durată de pînă la 30 noiembrie 2012.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us