Rezultatele concursului internaţional de proiecte pentru anul 2008-2009 (AŞM-FCFB)

Direc?ia Integrare European? ?i Cooperare Interna?ional? prezint? ata?at rezultatele aprobate ale expertizei proiectelor comune de cercetare dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Belarus (FCFB) pentru 2008-2009: ASM-FCFB-rezultate.pdf.

(01) edificarea statului de drept si punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al Moldovei in contextul integrarii europene - 1 proiect;
(02) utilizarea resurselor umane, anabolics materiale ?i informa?ionale în scopul dezvolt?rii stabile - 3 proiecte;
(03) biomedicina, farmaceutica, sus?inerea ?i fortificarea s?n?t??ii - 2 proiecte;
(04) biotehnologiile agricole, fertilitatea solului ?i siguran?a alimentar? - 3 proiecte;
(05) nanotehnologiile, ingineria industrial?, noii substan?e ?i materiale - 6 proiecte;
(06) sporirea eficacit??ii ?i asigurarea securit??ii complexului energetic - 1 proiect.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us