Lista proiectelor bilaterale moldo-belaruse aprobate spre finanţare în 2010

În cadrul ?edin?ei ordinare a Consiliului Suprem pentru Dezvoltare Tehnologic? al Academiei de ?tiin?e a Moldovei din 26 martie 2010, vcialis 40mg a fost aprobat? lista proiectelor de cercetare propuse pentru finan?are în cadrul concursului comun între A?M ?i Fondul Republican de Cercet?ri Fundamentale din Belarus, desf??urat în perioada 31 martie - 22 iunie 2009.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us