Apel pentru concursul comun a proiectelor de cercetare AŞM-FRCFB 2010

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) în comun cu Fondul Republican de Cercet?ri Fundamentale din Belarus (FCFB) lanseaz? concursul de proiecte de cercetare în domeniile ?tiin?elor reale ?i exacte pentru 2010 în baza Acordului de Cooperare între A?M ?i FCFB.

Se anun?? concurs de proiecte de cercetare în urm?toarele disciplini ale ?tiin?elor reale ?i exacte:

  • (01) valorificarea resurselor umane, pills naturale ?i informa?ionale pentru dezvoltarea durabil?;
  • (02) biomedicina, try farmaceutica, order men?inerea ?i fortificarea s?n?t??ii;
  • (03) biotehnologii agricole, fertilitatea solului ?i securitatea alimentar?;
  • (04) nanotehnologii, inginerie industrial?, produse ?i materiale noi;
  • (05) eficientizarea complexului energetic ?i asigurarea securit??ii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

Cercetătorii din Moldova prezintă propunerile de proiect la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în "Apel pentru concursul comun a proiectelor de cercetare” ("Объявлении о совместном конкурсе научных проектов"), iar cercetătorii din Belarusia prezintă propunerile la FCFB în conformitate cu regulile şi condiţiile de scriere a propunerii impuse de către FCFB.

Perioada proiectului este de pîna la 12 luni. Costul unui proiect nu va depăşi suma de 150 mii lei pentru întreaga perioadă de derulare a proiectului. Proiectele vor fi activate pe 1 ianuarie 2010.

Termenul limită de prezentare a proiectelor – 22 iunie 2009, orele 17:00.

Cercetătorii din RM urmează a înainta Propunerile de proiecte în modul următor:
  • Două exemplare pe support de hîrtie semnat în original în limba de stat;
  • Un exemplar pe suport de hîrtie semnat în original în limba rusă;
  • Versiunea electonică a propunerii trebuie expediată prin sistemul electronic “Expert-online” la adresa: www.expert.asm.md. În sistem se completează Fişa proiectului în limba de stat la care se anexează versiunea electronică a proiectului în limba de stat şi în limba rusă. Telefon de contact: 733310, 733301.
Propunerile pe suport de hirtie trebuie prezentate la adresa:
Centrul Proiecte Internaţionale
Str. Ştefan cel Mare 1, biroul 334, 336
Tel: (373 22) 271671, 542950
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us