Programul "Erasmus+" disponibil pentru Moldova

european-union-hi

Noul program al UE pentru educa?ie, advice instruire, look sport ?i tineret - "Erasmus+" - va fi disponibil ??rilor Parteneriatului Estic (PE) începând cu 1 ianuarie 2014, patient inclusiv ?i în Republica Moldova. Programul va consolida schimbul academic bilateral dintre PE ?i UE. Pre?edin?ia lituanian? a Consiliului UE, al c?rei motto a fost „de a aduce partenerii Est-Europeni mai aroape de UE” a prezentat noile posibilit??i pe care "Erasmus+" le va deschide pentru studen?ii ?i cadrele didactice din ??rile PE.
Studen?ii din ??rile Parteneriatului Estic vor avea posibilitatea de a primi subven?ii pentru a participa la programele comunitare de masterat. Bursele doctorale vor fi finan?ate din programul „Marie Sk?odowska Curie”, parte a noului program Orizont 2020 pentru cercetare ?i inovare. "Erasmus+" va sprijini, de asemenea, modernizarea institu?iilor ?i sistemelor de înv???mânt superior, precum ?i dezvoltarea personalului din ??rile partenere.
Sursa: aici

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us