Apel pentru propuneri – 2014-2015, Revenirea temporară a reprezentanţilor Diasporei ştiinţifice din Moldova

open call

Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova va susține în bază de concurs 30 cercetători – membri ai Diasporei Științifice a Moldovei (DȘM), care vor dori să revină în Moldova pentru o vizită de 7-11 zile cu scopul de a realiza activități de cercetare la una din universitățile academice sau instituțiile de cercetare-dezvoltare din Moldova.

Vizita de scurtă durată urmează a fi planificată în perioada 1 noiembrie 2014 – 31 martie 2015. ASM şi OIM vor aloca beneficiarilor suport financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi diurnă. Apelul pentru propuneri, precum și formularul de aplicare sunt disponibile pe: www.asm.md; www.iom.md.

Concursul este deschis pentru cercetătorii originari din Moldova, care în prezent activează în una din universităţile sau instituţiile de cercetare-dezvoltare de peste hotare în orice domeniu al științelor fundamentale sau aplicative şi care au experienţă de muncă în cercetare în cadrul acestor instituții nu mai puţin de 3 ani.

Propunerile urmează a fi depuse cu cel puţin patru săptămîni înainte de data planificată pentru deplasare. Granturile vor fi acordate în dependenţă de rezultatele concursului şi disponibilitatea fondurilor.

Obiectivul proiectului: extinderea capacităților Moldovei de a spori impactul migrației circulare asupra dezvoltării sectorului cercetare-dezvoltare prin revenirea temporară a reprezentanților diasporei științifice.

Oportunități: prin intermediul acestui program membrii Diasporei științifice a Moldovei vor avea posibilitatea de a:

  • - Contribui la dezvoltarea sectorului cercetare-dezvoltare din Moldova prin intermediul schimbului de experiențe și cunoștințe;
  • - Stabili noi relații de colaborare cu colegii din Moldova sau reînnoi relațiile stabilite anterior;
  • - Promova integrarea cercetătorilor din Moldova în comunitatea științifică internațională;
  • - Consolida relațiile de colaborare cu cercetătorii din Moldova pentru a participa în comun la programele internaționale;
  • - Implica în procesul educațional (instruirea studenților, masteranzilor, doctoranzilor etc…);
  • - Servi în calitate de expert în evaluarea proiectelor, programelor, strategiilor de dezvoltare etc.;
  • - Contribui la elaborarea publicațiilor științifice comune;
  • - Participa în campanii de informare pentru sensibilizarea societății referitor la exodul de creiere și mecanismele de stopare a acestui proces

FORMULAR DE PARTICIPARE

Contacte:

Dr. Lidia ROMANCIUC
Director
Centrul Proiecte Internaționale
Academia de Științe a Moldovei
Tel/fax: +373 22 270 774
Email: Click here to disclose email@asm.md">Click here to disclose email@asm.md
www.cpi.asm.md

Dr. Vitalie VARZARI
Specialist Principal
Direcția Relații Externe
Academia de Științe a Moldovei
Tel/fax: +373 22 272659
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
www.international.asm.md

Oxana MACIUCA
Asistent Migrație și Dezvoltare
Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova
Tel: +373 22 23 29 40 (ext. 113)
Fax: +373 22 23 28 62
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.iom.md/www.migratie.md

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us