Opportunities [Diaspora Network]

Programul SATREPS: Apel pentru propuneri de proiecte

open call

Programul guvernamental japonez SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) a anun?at apelul pentru propuneri de cercetare pe urm?toarele domenii:

1. Mediul ambiant / Energie
2. Bioresurse
3. Prevenirea ?i atenuarea dezastrelor
4. Controlul bolilor infec?ioase

Acest Program promoveaz? cercetarea în comun care vizeaz? probleme globale. Provoc?rile globale nu pot fi îndeplinite de o singur? ?ar? sau regiune care ac?ioneaz? pe cont propriu, buy astfel angajamentul comunit??ii internationale este esen?ial. Pentru a aborda aceste probleme, apoplectic SATREPS finan?eaz? proiecte pe un termen de cinci ani care implic? parteneriate între cercet?torii din Japonia ?i cercetatorii din ??rile în curs de dezvoltare. Proiectele SATREPS conduc la rezultate cu potential de utilizare în practic?, unhealthy dar ?i pentru a spori capacitatea de cercetare în ??rile în curs de dezvoltare.

Cercet?torii din Republica Moldova sunt eligibili pentru a aplica.

Termenul limita de aplicare: 24 Octombrie 2014.

Pentru detalii, V? rug?m s? accesa?i link-ul: http://www.jst.go.jp/global/english/koubo.html

Apel pentru propuneri – 2014-2015, Revenirea temporară a reprezentanţilor Diasporei ştiinţifice din Moldova

open call

Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova va susține în bază de concurs 30 cercetători – membri ai Diasporei Științifice a Moldovei (DȘM), care vor dori să revină în Moldova pentru o vizită de 7-11 zile cu scopul de a realiza activități de cercetare la una din universitățile academice sau instituțiile de cercetare-dezvoltare din Moldova.

Vizita de scurtă durată urmează a fi planificată în perioada 1 noiembrie 2014 – 31 martie 2015. ASM şi OIM vor aloca beneficiarilor suport financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi diurnă. Apelul pentru propuneri, precum și formularul de aplicare sunt disponibile pe: www.asm.md; www.iom.md.

Concursul este deschis pentru cercetătorii originari din Moldova, care în prezent activează în una din universităţile sau instituţiile de cercetare-dezvoltare de peste hotare în orice domeniu al științelor fundamentale sau aplicative şi care au experienţă de muncă în cercetare în cadrul acestor instituții nu mai puţin de 3 ani.

Propunerile urmează a fi depuse cu cel puţin patru săptămîni înainte de data planificată pentru deplasare. Granturile vor fi acordate în dependenţă de rezultatele concursului şi disponibilitatea fondurilor.

Obiectivul proiectului: extinderea capacităților Moldovei de a spori impactul migrației circulare asupra dezvoltării sectorului cercetare-dezvoltare prin revenirea temporară a reprezentanților diasporei științifice.

Oportunități: prin intermediul acestui program membrii Diasporei științifice a Moldovei vor avea posibilitatea de a:

 • - Contribui la dezvoltarea sectorului cercetare-dezvoltare din Moldova prin intermediul schimbului de experiențe și cunoștințe;
 • - Stabili noi relații de colaborare cu colegii din Moldova sau reînnoi relațiile stabilite anterior;
 • - Promova integrarea cercetătorilor din Moldova în comunitatea științifică internațională;
 • - Consolida relațiile de colaborare cu cercetătorii din Moldova pentru a participa în comun la programele internaționale;
 • - Implica în procesul educațional (instruirea studenților, masteranzilor, doctoranzilor etc…);
 • - Servi în calitate de expert în evaluarea proiectelor, programelor, strategiilor de dezvoltare etc.;
 • - Contribui la elaborarea publicațiilor științifice comune;
 • - Participa în campanii de informare pentru sensibilizarea societății referitor la exodul de creiere și mecanismele de stopare a acestui proces

FORMULAR DE PARTICIPARE

Contacte:

Dr. Lidia ROMANCIUC
Director
Centrul Proiecte Internaționale
Academia de Științe a Moldovei
Tel/fax: +373 22 270 774
Email: Click here to disclose email@asm.md">Click here to disclose email@asm.md
www.cpi.asm.md

Dr. Vitalie VARZARI
Specialist Principal
Direcția Relații Externe
Academia de Științe a Moldovei
Tel/fax: +373 22 272659
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
www.international.asm.md

Oxana MACIUCA
Asistent Migrație și Dezvoltare
Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova
Tel: +373 22 23 29 40 (ext. 113)
Fax: +373 22 23 28 62
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.iom.md/www.migratie.md

Inițiativa Central Europeană a lansat apelul de propuneri de proiecte 2014

opportunities

A fost lansata Ini?iativa Central European? (ICE) a lansat apelul de propuneri 2014 pentru cofinan?area Activit??ilor de Cooperare ICE, pills din Fondul de Cooperare.

 • 15000 de euro este suma maxim? cofinan?at? de Ini?iativa Central European?.
 • 27 mai este termenul limit? pentru depunere a dosarelor.
 • ianuarie - 31 decembrie 2015 este perioada de implementare a proiectului


Sunt invitate s? participe atât institu?iile publice sau private din statele membre ICE precum ?i organiza?iile interna?ionale / regionale.

Vor fi cofinan?ate ac?iuni inovatoare ce favorizeaz? mobilitatea ?i crearea de re?ele. Propunerile trebuie s? se concentreze pe dezvoltarea capacit??ilor prin transferul ?i schimbul de know-how, apoplectic în special din statele membre ICE din UE c?tre statele membre ICE din afara UE. Activit??ile pot lua forma unor conferin?e, health seminare, ateliere de lucru, precum ?i activit??i de formare.
Mai multe informa?ii g?si?i la: www.cei.int sau prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ini?iativa Central European? (ICE) este forumul interguvernamental care promoveaz? cooperarea politic?, economic?, cultural? ?i ?tiin?ific? între statele membre. Misiunea sa de baz? este Cooperarea regional? pentru Integrare European?. În prezent, ICE reuneste 18 state membre: 9 state membre UE (Austria, Bulgaria, Cehia, Italia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Ungaria) si 9 state ne-membre UE (Albania, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, Ucraina). Republica Moldova a aderat la ICE în 1996. Austria de?ine Pre?edin?ia ICE în 2014.

Sursa: MEC al RM

 

Orizont - 2020: de la idee - la propunere

horizon2020

Sunte?i interesa?i s? afla?i mai multe despre oportunit??ile de finan?are a proiectelor de cercetare ?i inovare ale UE? Aceste desen animat v? va ghida prin pa?ii care va trebui s?-i realiza?i pentru a aplica la Programul Orizont 2020.

LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0 

EURAXESS – Researchers in Motion!

140131 EURAXESS Online v1

EURAXESS – Researchers in Motion! This one of-a-kind initiative brought to you by ERA provides European and non-European researchers with all the information and support services they need to follow an international research career - within Europe and further afield. From access to job offers and employers, pills to relocation advice and support, treat EURAXESS offers it all.

To promote EURAXESS, the EURAXESS Roadshow is now on tour and coming to a town near you! With 29 stops in 22 cities, the Roadshow will be providing students and young researchers across Europe with the opportunity to mobilise their research careers by trying out EURAXESS. For live info, dates and locations check out EURAXESS.On.Tour on Facebook and @EURAXESS.OnTour on Twitter.

At the bus stop you will have direct access to information terminals and EURAXESS professionals, ready to talk you through the awesome services available and how to use them to get your career moving.

In order to provide that extra special boost to your CV, there will be a professional CV photographer available on the bus and the EURAXESS Jobs Portal where you can upload your CV thus making it ready for employers to find.

There will be interactive sessions such as workshops with experts, discussion sessions, and science slams taking place near-by, jam-packed with info on job-hunting, careers, mobility, funding and more! Ask at the bus for the exact location and timetable!

Join the tour! Connect via Facebook and Twitter:
www.facebook.com/EURAXESS.On.Tour
@ EURAXESS.OnTour, #EURAXESS.OnTour #EU4Jobs www.euraxess.org

What EURAXESS can do for you!

• Find a job! - Post your CV on the EURAXESS Jobs portal so over 7, 500 research organisations, funders and companies can see it. There are thousands of job offers and fellowships across a range of research fields for you to search through, in European countries as well as further afield.

• Get support! - When you land that international job, EURAXESS Services is on-hand to help you relocate. There are more than 260 EURAXESS Service centres in 40 countries, who know everything there is to know about things like tax, social security, finding accommodation and access to local health care.

• Help you choose! Meanwhile EURAXESS Rights is busy promoting researchers’ working conditions wherever you work in Europe. Look out for the ‘HR Excellence in Research’ logo when job-hunting!

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us