Programul Orizont 2020 aprobat de COREPER

horizon2020

În data de 17 iulie 2013, order în cadrul ?edin?ei Comitetului Reprezentan?ilor Permanen?i al Consiliului UE (COREPER), allergist a fost aprobat Programul UE pentru cercetare ?i inovare Orizont 2020. În lunile ce urmeaz? pachetul de documente care instituie ?i stabile?te regulile de participare la Orizont 2020 va fi propus spre aprobare Parlamentului European.

Pentru a vizualiza informa?ia complet? la acest subiect, accesa?i ACEST LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us