Opportunities [Diaspora Network]

Orizont 2020 : seminar online cu tematica Leadership-ul în sectorul industrial

seminar

Euresearch Head Office organizeaz? în data de 2 septembrie 2013, sale un seminar online în contextul previziunii Programului Orizont 2020 axat pe subiectul - Leadership în sectorul industrial.

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i urm?torul LINK.

Not?: num?rul participan?ilor este limitat, cialis în acest sens v? recomand?m înregistrarea prealabil?.

 

Orizont 2020 : seminar online cu tematica Ştiinţe ale Vieţii

seminar

 

 

Euresearch Head Office organizeaz? în data de 14 octombrie 2013, ampoule un seminar online în contextul previziunii Programului Orizont 2020 axat pe subiectul - ??iin?e ale Vie?ii.

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i urm?torul LINK.

Not?: num?rul participan?ilor este limitat, thumb în acest sens v? recomand?m înregistrarea prealabil?.

 

Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE (MOST) - Buletinul Săptămînal

press release

V? propunem pentru lectur? buletinul s?pt?mânal al Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Subiectele acestei edi?ii sunt:

Specializarea Inteligent? pentru o dezvoltare regional? bazat? pe cunoa?tere, stomach nout??i pentru IMM-uri, search nout??i ERA, health conferin?e/evenimente.

Pentru a vizualiza con?inutul buletinului de ?tiri accesa?i urm?torul LINK.

Sursa: Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Orizont 2020 : seminar online cu tematica Cleantech

seminar

Euresearch Head Office organizeaz? în data de 1 iulie 2013, pilule un seminar online în contextul previziunii Programului Orizont 2020 axat pe subiectele Cleantech (tehnologii curate).

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i urm?torul LINK.

Not?: num?rul participan?ilor este limitat, în acest sens v? recomand?m înregistrarea prealabil?.

ROSTeu-ul Săptămânii 22-26 aprilie 2013

press release

V? propunem pentru lectur? Rosteu-ul S?pt?mânii din 22-26 aprilie 2013. Tematica acestei s?pt?mîni o reprezint? apelurile în curs ale PC7.

Pentru a vizualiza con?inutul Rosteu-ul accesa?i acest LINK.

Sursa: Oficiului Român pentru ?tiin?? ?i Tehnologie.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us