iNTeg-Ris: Curs în domeniul managementului riscului!

seminar

În cadrul proiectului PC7 intitulat “ Identificarea, buy ed Monitorizarea ?i Managementului Integrat al Noilor riscuri care deriv? din utilizarea Tehnologiilor în Curs de Dezvoltare”, pills Universitatea Steinbeis ?i al?i parteneri ai proiectului au creat un modul de Master European ?i Program de Certificare cu accent asupra managementului ?i analizei riscurilor emergente referitoare la noile tehnologii.

La acest curs care se va desf??ura în perioada 22 – 26 aprilie, 2013 la Stuttgart, Germania, pot participa studen?ii oric?ror universit??i (inclusiv din Republica Moldova), angaja?i ai companiilor ?i al?i doritori.

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i urm?torul link

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us