Buletinul săptămânal al Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE (MOST)

press release

V? propunem pentru lectur? buletinul s?pt?mânal al Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Subiectele acestei edi?ii sunt:

Oficiul MOST - membru al re?elei IGLO, store ?iin?ele sociale ?i umaniste în viitorul Program H2020, noi oportunit??i pentru IMM-uri, nout??i ERA, conferin?e/evenimente.

Pentru a vizualiza con?inutul buletinului de ?tiri accesa?i urm?torul LINK.

Sursa: Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us