Opportunities [Diaspora Network]

Programul Reîntoarcerea experţilor

CERCET?TORII ORIGINARI DIN REPUBLICA MOLDOVA CE ACTIVEAZ? ÎN GERMANIA POT BENEFICIA DE PROGRAMUL REÎNTOARCEREA EXPER?ILOR

Centrul Interna?ional pentru Migra?ie ?i Dezvoltare (CIM), anabolics Germania a lansat Programul dedicat încuraj?rii procesului de reîntoarcere în ?ara de origine a persoanelor expatriate înalt calificate, exper?i în domeniile lor de competen??, care activeaz? în prezent în Germania.

CIM eviden?iaz? c? exper?ii care ?i-au dezvoltat competen?e profesionale în Germania ?i revin  în ?ara de ba?tin? au un rol extrem de important din mai multe puncte de vedere. Astfel, precizeaz? CIM, atunci când ace?tia se reintegreaz? profesional în ?ara lor de origine, ei contribuie semnificativ la dezvoltarea economic?, tehnologic? ?i social? a ??rii lor. Cuno?tin?ele lor de know-how sunt de ultim? genera?ie, ei au stabilit contacte interna?ionale ?i vorbesc fluent cel pu?in dou? limbi.

Programul lansat de CIM, denumit Reîntoarcerea exper?ilor, are scopul de a valorifica poten?ialul expatria?ilor califica?i (inclusiv moldoveni) ce activeaz? în prezent în Germania.

Read more: Programul Reîntoarcerea experţilor

Oportunităţi de cooperare a diasporei ştiinţifice

Membrii Diasporei ?tiin?ifice a Republicii Moldova reuni?i într-un consor?ium din cel pu?in dou? institu?ii de cercetare din cel pu?in dou? ??ri distincte din UE pot elabora în comun cu savan?ii din Republica Moldova propuneri de proiecte ce vor constitui baza unei colabor?ri în vederea contribuirii la dezvoltarea ??rii de origine. Acest lucru este deja posibil prin Programul IRSES.

Ac?iunile Marie Curie a Uniunii Europene finan?eaz?, ailment deja, ambulance   mobilitatea cercet?torilor. Îns? era nevoie de un program similar ?i pentru organiza?iile care activeaz? în domeniul cercet?rii, în special pentru schimburile efectuate cu ??rile din afara Uniunii Europene.

Aceast? lacun? este acoperit? de noul Program Marie Curie de schimb interna?ional de personal de cercetare (IRSES). Prin intermediul s?u, organiza?iile sunt ajutate s? stabileasc? sau s? consolideze rela?ii de cooperare pe termen lung, printr-un program de schimb coordonat pentru personalul lor.

Read more: Oportunităţi de cooperare a diasporei ştiinţifice

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us