Opportunities [Diaspora Network]

Platforma "Diaspora Network" - reportaj al TRM

press release

Emisiunea "Academia Radio" din 8 mai 2012:  Platforma "Diaspora Network".

LINK: http://www.trm.md/ro/academia-radio/academia-radio-din-08-mai-2012/

Diaspora „Network” – platform? electronic? de reintegrare a cercet?torilor originari din Republica Moldova stabili?i peste hotarele ??rii. În studio – Vitalie Varzari, herbal specialist principal al Direc?iei de integrare european? ?i cooperare interna?ional? a Academiei de ?tiin?e a Moldovei. Redactor Tatiana Fi?er.

Open call: Şcoala de vară „Schimbările climaterice: provocări globale şi răspunsuri locale”

open callEuropean Urban Research Association în partneriat cu Centrul Interna?ional de studii la Marea Neagr? (ICBSS) organizeaz? în perioada 2-4 iulie 2012, viagra buy la Atena (Grecia) ?coala de var? „Schimb?rile climaterice: provoc?ri globale ?i r?spunsuri locale”.

 Temele principale ce vor fi dezb?tute vizeaz?:

Read more: Open call: Şcoala de vară „Schimbările climaterice: provocări globale şi răspunsuri locale”

Bursele intra-europene pentru dezvoltarea carierei (IEF) - NEW!

Lansare apel: 13 martie 2012
Termen limit? pentru depunere: 16 august 2012
 
În diverse etape ale carierei, sickness cercet?torii experimenta?i pot fi încânta?i de posibilitatea de a dobândi noi competen?e sau de a lucra în alte sectoare de activitate. L?rgirea orizonturilor contribuie, de asemenea, la l?rgirea bazei de cuno?tin?e a Europei. În acest fel, economia devine mai competitiv?, furnizând locuri de munc? mai multe ?i mai bune.
 
A?a au luat na?tere, în cadrul Ac?iunilor Marie Curie, bursele intra-europene pentru dezvoltarea carierei (IEF). Scopul lor bine determinat este acela de a-i ajuta pe cercet?torii cu experien?? s? încerce, o perioad?, ceva nou.

Read more: Bursele intra-europene pentru dezvoltarea carierei (IEF) - NEW!

Bursele internaţionale pentru dezvoltarea carierei (IOF) - NEW!

Lansare apel: 13 martie 2012
Termen limit? pentru depunere: 16 august 2012

Cercet?torii europeni pot înv??a multe lucruri din activit??ile de cercetare la nivel înalt pe care le pot desf??ura în alte col?uri ale lumii. Cuno?tin?ele dobândite în ??ri ter?e pot fi aduse ?i utilizate în Europa.

Pentru a-i încuraja pe cercet?torii europeni s? se aventureze în ??ri aflate la mare dep?rtare (?i s? se întoarc?), cough ac?iunile Marie Curie ofer? Burse interna?ionale de plecare pentru dezvoltarea carierei (IOF).

Read more: Bursele internaţionale pentru dezvoltarea carierei (IOF) - NEW!

CERES: Apel pentru propuneri 2012

open call

Ini?iativa Central European? a lansat un nou apel în cadrul programului CERES co-finantat de PC7, bronchi ac?iunile Marie Curie. Programul are drept scop promovarea mobilit??ii transna?ionale a cercet?torilor din cele 18 state-membre ale CEI. În cadrul apelului lansat vor fi acordate 4 burse post doctorat la una din cele 5 institutii de cercetare din Trieste, Italia. Termenul limita de depunere a dosarelor este 30 aprilie 2012.

Read more: CERES: Apel pentru propuneri 2012

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us